Frakta på biltak - Så mycket maxlast får du ha

Av Eirik Lier 2. augusti 2022

last taketet maxlast

Biltaket används ofta som lastyta på transportbilar, men hur mycket vikt tål egentligen ditt biltak? I denna guiden går vi igenom vad som gäller för transportbilars maxlast, samt generell säkerhet och regler föratt frakta på biltak.

Det är inte ovanligt att man ibland överstiger bilens lastkapacitet på taket. Grunden till det är oftast att man helt enkelt behöver ha med sig väldigt mycket last, men också att man inte alltid har koll på att det finns en gräns för vad biltaket klarar att bära.

Säkerheten av lastning både inuti och ovanpå bilen är av yttersta vikt för allas säkerhet. Bilens köregenskaper förändras ju mer du lastar, därför är det viktigt att veta exakt hur man ska lasta rätt.

HÄMTA CHECKLISTA: Lasta säkert och rätt

Vad är maxlasten för att frakta på biltak?

När Loyds är ute och pratar med hantverkare så nämns det att det finns stora olikheter mellan deras gissningar gällande bilars maxlast på taket. Olika viktkapaciteter som nämnts är allt mellan 50 till 300 kg. 

Självfallet varierar bilars maxlast från bilmodell till bilmodell. Det som man lagligt får lasta på biltaket beror dels på följande saker:

  • Takets kapacitet
  • Typ av takfästen
  • Typ av takinredning 

Man skall alltid kolla med biltillverkaren gällande vilken maxlast som är tillåten. Nedan hittar ni ett urval av transportbilar vars maxlast på taket vi har angivit. Alla siffror kommer från biltillverkarens egna produktbroschyrer.

Notera att maxlasten och dess kapacitet beror på vilket typ av takfäste man använder sig av.

MAX LASTKAPACITET BILTAK MERCEDES CITROEN TOYOTA VILKSWAGEN CADDY FORD TRANSIT RENAULT KANGOO MERCEDES VITO TRANSPORTBIL

Böter för överlastning - så påverkar lasten på biltaket

Blir man stoppad av polisen så är gäller det som är registrerat som maxlast på ditt registreringsbevis hos Transportstyrelsen som polisen använder sig av för att beräkna eventuell överlast. Här inkluderas även vikten av det du fraktar på biltaket för maxlasten.

Inom Europa skiljer sig både regler och bötessummor åt mellan länder. I Sverige beräknas överlasten som procent av lastvikten och inte på totalvikten.

Avgiften för överlast ligger på cirka 2000 kr som grundbelopp och därefter ett fastställt basbelopp beroende på vilken belastning och vikttrassering som är tillåten. Den som blir ansvarig för straffavgiften är föraren av bilen.

 

Överlast påverkar trafiksäkerhet och arbetsmiljö

En bil som är lastad på fel sätt påverkar såväl bilens köregenskaper, samt andra trafikanter. Det må så vara att det är ägaren av fordonet som ansvarar för eventuella böter som kommer vid överlast, med det är föraren som ansvarar för att lasten är säkrad och inte överstiger bilens maxlast. 

För att lasta bilen så bra som möjligt rekommenderar Trafikverket följande: Placera lasten så lågt, och så mycket i mitten på transportbilen som möjligt. Detta för att förbättra körförmågan och stabiliteten på bilen. Kom ihåg att taklasten alltid är inkluderad i maxlasten för bilen.

Se även: 3 tips för att lasta på transportbilens tak

Lastmöjligheter 

Ibland händer det att alla grejer inte plats i lastutrymmet. Vissa saker är helt enkelt för långa, då kan taket vara en god lösning.                          

För bättre förvaring inuti bilen, så skapar en smart bilinredning möjligheten att få med ytterligare verktyg, produkter eller tillbehör i bilen på grund av den effektiva användningen av lastutrymmet som finns tillgängligt. Med rätt bilinredning kör du både säkrare och stabilare enligt Trafikverkets rekommendationer.

Hämta checlistan nedan så ser du till så att alla lastar säker och rätt

HÄMTA CHECKLISTA: Lasta säkert och rätt

Teman: Tillbehör transportbil, Skåpbil


Eirik Lier's photo

Av: Eirik Lier

Eirik er markedsdirektør og har vært med å skape innovative løsninger til flere bransjer, som for eksempel Smartfloor og Paxster. Han er ingeniør og videreutdannet ved Sjøkrigsskolen.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Kommentarer

Om Loydsguiden

Loydsguiden riktar sig till användare och ägare av transportbilar. Här finns innehåll som skall gynna dig vid köp och nyttjande av transportbilar som skall underlätta vardagen för hantverkare med mobila verkstäder som arbetsplats. Loydsguiden publicerar nya inlägg veckovis. Följ oss gärna!

Gå till hemsidan
LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER

Senaste inlägg

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER