Checklista för dubbelgolv - Så väljer du rätt

Av Sofie Afzal 2021-mar-22 10:45:00

SE_micke genomgång dubbelgolv

Dubbelgolv är en mycket populär bilinredning idag, och den har sin givna plats i hantverkares arbetsfordon. Idag finns det många olika varianter att välja på och det finns stora skillnader mellan dem. Därför är detta en guide för att du ska hitta det bästa dubbelgolvet.

CHECKLISTA FÖR DUBBELGOLV

Vad är ett dubbelgolv? 

Ett dubbelgolv är en lådlösning som man har "under golvet" på transportbilen. Syftet med dem är följande:

  • Ha ett lastgolv som är redo att användas, utan att man behöver städa först innan man får plats med det man behöver.
  • Få ner så mycket som möjligt i lådorna under golvet
  • Få en enklare arbetsdag som skonar kroppen genom att kunna arbeta utifrån, och med en bättre arbetshöjd.
  • Arbeta effektivare genom att kunna få en snabb överblick över lastutrymmet, och att man snabbt kommer åt allt utifrån.

Detta skiljer dubbelgolv från varandra

Som sagt så är syftet med ett dubbelgolv att få ner så mycket som möjligt i lådorna under golvet, för att kunna frigöra lastgolvet för användning. Detta ställer vissa krav på lådorna och konstruktionen, som inte alla dubbelgolv lever upp till:

  • Volymkapacitet
  • Viktkapacitet
  • Ergonomi
  • Livslängd

Volymkapacitet

Som med kriteriet för all bilinredning så gäller det att se till så att inredningen får plats med just de verktyg, varulager och tillbehör som du använder i din arbetsdag.

Dessvärre så missar många dubbelgolv detta kriterium då de missar på tre mycket viktiga punker här:

1. De har ej har ett tillräckligt låddjup för att kunna få plats med det som alla använder i sin arbetsdag; verktyglådor.

2. De har skenkonstruktioner som stjäl lastvolym.

3. Golvet är ej bilmodellsanpassat 

Problem 1: Låddjup

För att få plats med större verktygslådor med de standardmått som de har idag, så krävs det ett låddjup på 37cm invändigt för att de ska kunna stå upprätt för att de ska vara enkla att komma åt. Dessutom så måste man även få plats med större verktyg och redskap under golvet för att faktiskt kunna frigöra lastutrymmet vilket även det kräver ett djupare låddjup än vad de flesta dubbelgolv idag erbjuder. Annars kvarstår problemet med att allt som inte får plats i dubbelgolvet, samlas ovanpå golvet.

VIDEO: Antal verktygslådor som får plats i dubbelgolvet Smartfloor

volymdemo_kunde_jostein_blurred BG plus pic

Problem 2: Skenor som stjäl volym

Gällande skenorna är regeln följande: ju fler lådor man har i bak, desto fler skenor behöver man. Ju, fler skenor man behöver, destor mer volym kapar dessa då de tar upp plats. Vill du maximera användningen av volymen i ditt lastutrymme är det därför bättre att välja en stor låda som är avdelad i 2 eller fler fack, snarare än att välja två separata lådor i bak. 

Problem 3: Ej Bilmodellsanpassat

Du har säkert sett hur det kan se ut på allt för många dubbelgolv: tomma utrymmen vid sidan av lådorna. Förutom det uppenbara att man tappar enorm mycket volymkapacitet, så ställer jag mig frågan hur de har tänkt att man ska komma åt sakerna som förvaras där?

SE VIDEO: Påbyggaren Johnny om Smartfloor

Till transportbilar så finns det inga universala lösningar som är bra. Allt ska anpassas efter bilmodell och arbetsdag för att få en bilinredning som lönar sig i längden, är smidig att arbeta med, och för att ha en så enkel och effektiv arbetsdag som det bara går. Är bilinredningen inte bilmodellsanpassad så kommer det sluta med att det samlas massa skräp i skrymslen som förstör både bilen, inredningen och dina verktyg och annat som du förvarar där. 

bilmodellsanpassning dubbelgolv

Konsekvenserna av för liten volymkapacitet

Risken om du väljer ett dubbelgolv med för lite volymkapacitet är att det i värsta fall kommer samlas saker uppe på golvet för det inte har låddjupet för att få plats med större verktyg. Därav är hela syftet med dubbelgolv ej uppfyllt. Kanske kommer du att behöva lägga extra pengar på att montera hyllor ovanpå, vilket kommer att stjäla lastutrymme på golvet. Då försvinner det huvudsakliga syftet med dubbelgolvet.

För liten volymkapacitet kommer även göra det omöjligt för dig att kunna skapa ording, och behålla ordningen utan att behöva städa. Detta för att sakerna som sagt inte får plats, eller får sin fasta plats i lastutrymmet. Det blir då svårt att snabbt få en översikt över lastutrymmet, och att snabbt kunna hitta det man behöver. Det vill säga att hela syftet med en bilinredning ej uppfylls. En bilinredning ska göra din arbetsdag smidig, enkel och effektiv. En bättre arbetsdag helt enkelt.

Viktkapacitet

Få saker är så irriterande som när ens bilinredning går sönder. Det kostar både tid och pengar. Då syftet med ett dubbelgolv är att få ner så mycket som möjligt under golvet, ställer det vissa krav på att dubbelgolvet ska klara tyngden av det du lastar. Därför ska du alltid kolla vilken vikt som lådan är certificerad för, och hålla lite koll på hur mycket du uppskattar att du kommer att behöva lasta i den.

Står det att golvet är certifierat för 250 kg, så betyder det i praktiken att det faktiskt är testat med 500kg last som det är öppnat och stängt med hundratals gånger. Testerna utförs alltså med den dubbla vikten för att vara säker på att det verkligen tål vad som lovas.

Kolla även vilket material, och hur dubbelgolvet är konstruerat, för du vill ju gärna kunna lasta tillräckligt ovanpå toppgolvet med.

SE VIDEO: vikt-test dubbelgolv

Ergonomi

Dubbelgolv har fördelen med att göra saker enklare att hantera. Dels så får du lägre lyfthöjd, och dels så kommer du åt allt utifrån vilket gör att du sparar på knän när du slipper krypa in i lastutrymmet. 

En viktig detalj på just lådorna på dubbelgolv är att frontdelen ska vara högre än sidodelen. Detta för att det ska vara lätt att lyfta in och ut från sidan. Det är trots allt ofta tunga saker man ofta ska ta in och ut ur lådorna.

En viktig sak som de flesta dubbelgolv missar på är att själva lådorna endast går att dra ut ca 70%. Se till att lådorna går att dra ut hela vägen, för annars är det väldigt svårt att komma åt det som du förvarar längst in i lådan.

SE_ergonomi_kort

Livslängd

Här spelar natuligtvis kvalitén på själva inredningen en stor roll. Alla vet att plast inte är det hållbaraste valet. När det gäller dubbelgolv så ställer det extra höga krav på kvalitén då de ska klara mycket vikt under ett rörelsemoment. En låda i en transportbil öppnas och stängs flera tusen gånger om året. Det ställer krav både på material och konstruktion. En tuff användning med tunga verktyg, kräven en robust konstruktion och material.

Nu med nya regelverk som WLTP och Bonus Malus så väljer många att behålla sin servicebil betydligt längre än de tidigare vanliga tre åren. Detta gör att bilinredning måste klara en helt annan livslängd än tidigare. Bilinredningen ska givetvis hålla och vara brukbar lika länge som du tänkt att behålla bilen.

Önskar du att tjäna in ännu mer på dubbelgolvet, så se till att den monteras i bilens originalfästen så att den då sedan man monteras ur den gamla bilen, och monteras in i den nya när det är dags för bilbyte. Med rätt kravställning från början gällande kvalitét och konstruktion för hur du behöver använda dubbelgolvet så är detta möjligt. 

Nedan hittar du en checklista du kan ladda ner för att enkelt kunna jämföra dubbelgolven med varandra så att du hittar rätt bland det utbud som finns på marknaden idag. 

 

CHECKLISTA FÖR DUBBELGOLV

Teman: Dubbelgolv


Kommentarer

Om Loydsguiden

Loydsguiden riktar sig till användare och ägare av transportbilar. Här finns innehåll som skall gynna dig vid köp och nyttjande av transportbilar som skall underlätta vardagen för hantverkare med mobila verkstäder som arbetsplats. Loydsguiden publicerar nya inlägg veckovis. Följ oss gärna!

Gå till hemsidan
LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER

Senaste inlägg

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER