Ingen mer överlast - få koll på maxlast för transportbil och släp

Av Sofie Afzal 19. april 2022

last tak overlast smartfloor

Även om lastning är välbekant för en användare av transportbil är det inte alltid enkelt att lasta enligt reglerna, vilket i sin tur kan få omfattande konsekvenser. Det är föraren som är ansvarig för att bilen lastas på rätt sätt och i denna guide går vi in på hur du kan göra precis det, samt hur last kan påverka ditt val av transportbil. 

Varför är det viktigt att hålla koll på maxlast, bruttovikt och totalvikt?

Därför att överlastar man sin bil kan det leda till att man utgör en trafikfara då det påverkar bilens köregenskaper, väggrepp och utrustning, på ett negativt sätt. Detta i sin tur resulterar även i högre driftkostnader på grund av slitaget det medför. Överlast kan få konsekvenser så som böter, eller till och med indraget körkort på grund av den trafikfara man utgör med överlast.

HÄMTA CHECKLISTA: Lasta säkert och rätt

 

Anpassa ditt val av transportbil efter din last

När man ska köpa transportbil är priset givetvis en styrande faktor, men det är också viktigt att utrymmet i bilen är anpassat för det du ska lasta. Det är minst lika överflödigt att köra runt med en större bil än vad man behöver, som det är otympligt att ha en för liten bil. Därför är det ytterst viktigt att man ser över sina lastbehov. Tänk över följande innan du ska köpa ny transportbil:

 1. Vad för slags utrustning behöver jag ha med mig i bilen?
  Detta är viktigt att tänka igenom för att försäkra dig om att du får plats med det som ska lastas men även för att undvika misstaget att investera i en för liten bil. 

 2. Vilka typer av uppdrag har jag, och hur behövs bilen användas till dem?
  Naturligtvis vill man jobba så effektiv och säkert som möjligt. Därför bör du ställa dig den här frågan för att hitta ett fordon som passar dig. Alla kanske inte har behovet av ett större fordon då det är lätt hänt att man sprider ut sina saker över den överflödiga ytan, vilket faktiskt kan göra att det blir svårare att hitta det man letar efter tillslut. Tänk i stället att du ska optimera och använda ytorna som finns så mycket som möjligt. Ett dubbelgolv ger dig en utmärkt översikt över det som finns i bilen och det tar verkligen vara på ytorna. 

 3. Hur mycket väger det som ska lastas i bilen?
  En liten transportbil löper risk att bli utsatt för överlast, men om du vet att du inte riskerar överlast speciellt ofta kan ett släp lösa det problemet de få gångerna då risken träder fram. 

 4. Hur stor plats tar det jag ska lasta?
  Denna fråga är även viktigt att ställa sig då man bör utnyttja all plats i bilen så mycket som möjligt. Ibland funkar inte alltid "the bigger, the better"-tänket på grund av att om man äger ett fordon som har massa yta du inte använder kan det bli en onödig kostnad i längden. 

Förklaring av begreppen i registreringsbeviset

Tjänstevikt

Tjänstevikt är bilens vikt inklusive föraren. Har du till exempel en bil som väger 2000kg, och föraren väger 75kg, så är bilens tjänstevikt 2075kg.

Bruttovikt

Detta är bilens reella vikt vid ett visst tillfälle. Väger din bil 2000kg, föraren väger 82 kg, och lasten väger 150kg så är din bruttovikt 2232kg.

Maxlast

Detta är den hösta tillåttna vikt som bilen får lastas med. Detta varierar från bil till bil, och därför bör du alltid kontrollera tillåten maxlast i registreringsbeviset. I maxlasten inkluderas eventuella passagerare, men inte chauffören. Det vill säga, ju fler passagerare du har med dig i bilen, desto mindre kan du lasta utöver det. 

Totalvikt

Ett fordons totalvikt är summan av bilens tjänstevikt, passagerare och eventuellt gods.

Få information om allt som rör transportbilar PRENUMERERA

micke lyfter grovbetong hos grossisten

Lite plats i lastutrymmet? Så mycket kan du lasta på släpet

Det man inte får plats med i lastutrymmet, tenderar att hamna på taket eller på ett släp. Oavsätt alternativ så har även detta sina begränsningar.

Läs mer: Biltaket som lastutrymme - så mycket maxlast får du ha

För körkort B gäller följande:

"Med körkortsbehörigheten B får du bland annat köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.

Med vanlig B-behörighet får man koppla på ett lätt släp. Släpet räknas som lätt om

 • den sammanlagda totalvikten (för bilen och släpet tillsammans) inte är över 3 500 kg eller
 • släpets totalvikt inte är mer än 750 kg.

Om släpet väger mer än 750 kg får inte bilens och släpets totalvikt vara över 3 500 kg."

Behöver du kunna dra mer på släpet måste du utöka ditt körkort till ett BE eller B96 körkort.

Källa: Transportstyrelsen

 

Se till att lasta på rätt sätt med hjälp av checklistan du kan ladda ner gratis nedan.

HÄMTA CHECKLISTA: Lasta säkert och rätt

 

Teman: Last, transport, Lasta rätt, transportbil, lastutrymme


Kommentarer

Om Loydsguiden

Loydsguiden riktar sig till användare och ägare av transportbilar. Här finns innehåll som skall gynna dig vid köp och nyttjande av transportbilar som skall underlätta vardagen för hantverkare med mobila verkstäder som arbetsplats. Loydsguiden publicerar nya inlägg veckovis. Följ oss gärna!

Gå till hemsidan
LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE  TIL DIN BILMODELL HER

Senaste inlägg

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE  TIL DIN BILMODELL HER