Så använder du körjournal för servicebil

Av Sofie Afzal 22. november 2022

loydsguiden körjournal servicebilAnvänder man förtagets bil så ska man föra anteckningar för att kunna skilja på privata resor, och resor i tjänsten. För att kunna visa för skatteverket att en servicebil används på rätt sätt så ska en körjounal användas. Dessa finns idag i pappersversion, digital i dator eller elektronisk som kopplas upp direkt till din servicebil. 

För man inte körjournal då man använder företagets bil så kan du riskera att betala restskatt. Vill du undvika att bli beskattad för bilförmån måste du därför kunna styrka att du använt bilen max vid 10 tillfällen och under 100 mil per kalenderår. 

 
 Detta ska du notera då du har servicebil:
  • Körjournal
  • Reseräkningar
  • Kalenderanteckningar

Läs mer: Privat användning av av firmabil; regler för servicebil

 

Detta ska en körjournal för servicebil innehålla

En körjournal ska alltid ange mätarställning vid årets början samt slut. Utöver detta så behöver du ange fordonsuppgifter så som bilens registreringsnummer, bilförare och notiser gällande tankning så som antal liter och pris.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  • Datum och mätarställning vid resans start och slut
  • Antal kilometer som körts varje resa
  • Adress resan startade från och avslutades på
  • Ärende/syfte med resan
  • Vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)

loydsguiden körjournal servicebil (1)

Körjournalen används även för din förmånskatt för hantverkarbil, trängselskatt och för drivmedelsförmån. 

Drivmedelsförmån 

Drivmedelsförmån har man om arbetsgivaren betalar allt drivmedel. Du beskattas då för det drivmedel du använt för privata resor. Därav används körjournalen för servicebilen vid dessa tillfällen för att du ska kunna visa vad du kört privat, och vad du kört i tjänsten.

Det finns elektroniska körjournaler för servicebil som även loggar bränsleförbrukning vilket är smidigt för de som har olika bränsleförbrukning vid körning i tjänst jämfört med körning privat på grund av till exempel körning med släp i tjänst.

Förmånsskatt för hantverkarbil

Kör du mer än 3000 mil i tjänsten per år så kan du sänka ditt förmånsvärde med 25%. Det är din arbetsgivare som justerar ditt förmånsvärde. Ha detta dock ej gjorts så kan du på egen hand justera det via din inkomstdeklaration. Då är det din körjournal som används som underlag för denna justeringen. Skatteverket rekommenderar även att fylla i antal liter och pris som tankas för att enklare kunna beräkna förmånsvärde på privata körningar. För just servicebilar så är förmånsvärdet ännu mer förmånligt på gund av den utrustning och bilinredning som finns som gör att det  har begränsad användning för privat bruk.

Läs mer: Så får du bättre förmånsvärde för hantverkarbil

Trängselskatt servicebil

Körjournalen för din servicebil används även som underlag om din arbetsgivare betalar för trängselskatten för dina resor med servicebil för privata ärenden. Då räknas även denna som en skattepliktig förmån.

Läs mer: Guide för bilörmånsberäkning och förmånsvärde för hantverkarbil

 

Få information om allt som rör transportbilar PRENUMERERA

 

Teman: Lagar och Regler, servicebil, hantverkarbil, körjournal servicebil


Kommentarer

Om Loydsguiden

Loydsguiden riktar sig till användare och ägare av transportbilar. Här finns innehåll som skall gynna dig vid köp och nyttjande av transportbilar som skall underlätta vardagen för hantverkare med mobila verkstäder som arbetsplats. Loydsguiden publicerar nya inlägg veckovis. Följ oss gärna!

Gå till hemsidan
LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER

Senaste inlägg

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER