Lastsäkringsmetoderna som gör transporten trygg

Av Mikael Reimblad 11. januari 2022

Bakfra 4 NY speilvendt-291767-edited

Under en hektisk arbetsdag när du far mellan olika uppdrag kan det vara frestande att "slänga in" utrustning och material i lastutrymmet när jobbet är klart. Det kan dock få ödesdigra konsekvenser.

Vid en kollision i 70 km i timmen kan en hammare på 4 kilo få en kollisionsenergi på cirka 75 kilo – samma vikt som en vuxen människa. Om olyckan är framme och en hammare ligger löst i lastutrymmet kan den orsaka stora skador på bilen och i värsta fall även på människor. Ännu värre är det om större och tyngre föremål ligger osäkrade.

Det är tyvärr inte ovanligt att större föremål som verktygslådor och borrar ligger löst på golvet. Sådana föremål kan förflyttas med hög hastighet vid en tvärbromsning eller krock och risken finns att de går igenom skiljeväggen och fram till förarsätet.

Välj en inredning med lättåtkomliga surrningsfästen

Det är krav på att det ska finnas ett visst antal lastkrokar i lastutrymmen. Hur många som krävs beror på lastutrymmets längd. Importören av bilen ansvarar för att dessa krav är uppfyllda när du övertar den, men om du installerar inredning som gör att du inte kommer åt lastkrokarna är ansvaret ditt.

Om du väljer en dubbelgolvslösning för att organisera dina verktyg bör du därför välja en lösning som gör att orginalfästena kan användas. Då kan du vara säker på att fästena är korrekt placerade enligt föreskrifterna. Se till att ha ordentligt med utrustning att säkra lasten med, som remmar, krokar och rep. Dessa ska alltid finnas lätt tillgängliga och du ska regelbundet kontrollera att de är i bra skick.

Utöver detta kan en gummimatta på golvet vara en extra säkerhet för att förhindra att saker glider runt på golvet medan du kör.

Tänk på var du placerar föremål

Var föremålen placeras i lastutrymmet kan ha större påverkan på säkerheten och bilens köregenskaper än man kanske tror. Först och främst bör du se till att aldrig överstiga gränsen för tillåten nyttolast, men det kan också vara en bra idé att se över hur lasten placeras.

Ju jämnare vikten fördelas i lastutrymmet, desto lägre blir tyngdpunkten. Det leder till en behagligare körupplevelse än om vikten är ojämnt fördelad. Av säkerhetsskäl är det också en fördel att placera stora, tunga föremål närmast skiljeväggen. Då får dessa föremål inte tid att uppnå en hög hastighet om olyckan skulle vara framme och kollisionsenergin blir då inte lika stor.

Lasta på taket

Många blir överraskade över hur mycket det faktiskt går att lasta på taket. Med bra teknik kan det vara en väldigt effektiv lösning när man ska frakta material. Det finns flera olika lösningar för taklastning. Det går att göra ett lastsäkringssystem själv, men det säkraste är oftast att köpa ett professionellt system. Dessa är också ofta låsbara, vilket ger en extra trygghet.

Du bör dock räkna med att bilens köregenskaper förändras en del när du har last på taket. Om du exempelvis lastar rör eller brädor på taket bör du också tänka på att bilen kan få en större radie än vanligt. Det innebär att du måste justera ditt körmönster så att du inte råkar knuffa till en cyklist eller mopedist med brädorna.

Det är naturligtvis extra viktigt att säkra taklasten ordentligt. Samla först ihop allt du ska lasta till en enhet och spänn sedan fast det ordentligt med remmar. Tänk på att dåligt säkrad last kan vara straffbart på samma sätt som vårdslös körning, rattfylleri och körning utan säkerhetsbälte. Som yttersta konsekvens kan du få körkortet indraget.

Hur mycket du får lasta på taket anges på bilens registreringsbevis.

Säkring i släpvagn

Det finns krav på att all last i släpvagnar ska säkras så att den inte förskjuts eller ramlar av. Ofta krävs det mer än att bara spänna fast föremål med remmar. Om lasten är för dåligt säkrad kan den lätt hoppa ur släpvagnen när du kör över ett farthinder eller i ojämn terräng.

När man kör med släpvagn förändras också bilens beteende i hög grad. Kör inte med mycket och utstickande last i släpvagnen om du inte har övat på det.

Kom ihåg att märka last som sticker ut mer än en meter från släpvagnens bakdel!

Välj en säker inredning till lastutrymmet

I dag finns det inga krav på godkända krocktester av de bilinredningar som finns på marknaden. Många hantverkare bygger också sina inredningar själva för att anpassa dem till sina specifika behov. Det gör att många hantverkare kör runt på vägarna varje dag, ovetande om hur bilinredningen och övrig last skulle bete sig om olyckan är framme.

Med ett dubbelgolv med lådor som fästs i bilens originalfästen kan du enkelt organisera utrustningen på ett säkert sätt. Samtidigt kan du vara säker på att du följer kraven på lastkrokar och du blir både en effektivare hantverkare och säkrare förare.

HÄMTA CHECKLISTA: Lasta säkert och rätt

Teman: Lasta rätt


Kommentarer

Om Loydsguiden

Loydsguiden riktar sig till användare och ägare av transportbilar. Här finns innehåll som skall gynna dig vid köp och nyttjande av transportbilar som skall underlätta vardagen för hantverkare med mobila verkstäder som arbetsplats. Loydsguiden publicerar nya inlägg veckovis. Följ oss gärna!

Gå till hemsidan
LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER

Senaste inlägg

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER