Så kan en bra skåpbilsinredning göra att snickare undviker belastningsskador

Av Mikael Reimblad 14. december 2021

shutterstock_1586719981

För snickare är fysisk påfrestning och kroppslig överbelastning inget okänt. Tung utrustning ska bäras och mycket fysiskt, manuellt arbete ska utföras. Som tur är går det att göra mycket för att förebygga skador. Bland det viktigaste är att skåpbilen inreds så att man slipper krångla sig runt så mycket i lastutrymmet.

Livet som snickare innebär att kroppen slits en hel del. Tänk bara hur många gånger du tvingats sitta på knä eller ha kroppen vriden i en onaturlig ställning under en arbetsdag. Om du är som de flesta snickare brukar vara är detta något du upplever ofta.

Kroppen används för många olika ändamål i arbetet, vilket gör det desto viktigare att utnyttja de möjligheter som finns för att motverka det slitage som detta medför i längden. Just att behöva krångla sig in i skåpbilens lastutrymme är ett moment som – tillsammans med många andra moment – ofta leder till att kroppen slits.

Det är därför viktigt att snickare – liksom alla andra hantverkare – fokuserar på bra arbetsställningar och bra ergonomiska lösningar i vardagen. Alternativet är skador, muskel- och skelettproblem och kanske till och med sjukfrånvaro.

Ergonomi för snickare

Ergonomi handlar om att anpassa arbetsmiljö och teknik till människan. Här kan du läsa vad Arbetsmiljöverket skriver. Det handlar om att utgå från ergonomiska principer för att förebygga och undvika felbelastningar och onödigt slitage genom att anpassa maskiner, arbetsredskap och utrustning till de personer som faktiskt ska använda dem.

De flesta vet att bra ergonomi är viktigt, men det är svårare att realisera detta i praktiken – inte minst för snickare. Enligt den norska Ergonomiportalen är dåliga arbetsställningar en av de vanligaste orsakerna till muskel- och skelettproblem samt arbetsskador inom snickaryrket.

Vi vet att de flesta snickare arbetar hårt och vill göra ett så bra jobb som möjligt, även om tiden är knapp och tidsramarna snäva. Jobbet ska göras och verktyg, material, utrustning och varor måste flyttas från A till B – och det ska göras snabbt och effektivt.

Under en hektisk arbetsdag är det lätt hänt att glömma bort att lyfta och bära på rätt sätt. Men det är viktigt att tänka på ergonomin så att slitaget på kroppen minimeras, speciellt när man jobbar i en bransch med mycket fysiskt manuellt arbete. Om du lyfter och bär fel varje dag kan du snabbt få en hel del kroppsliga besvär – som i värsta fall kan leda till sjukskrivning.

Vanliga orsaker till belastningsskador hos snickare

Det finns flera förklaringar till att snickare drabbas särskilt hårt av belastningsskador under sitt arbetsliv. Ergonomiportalen framhåller ett antal särskilt viktiga orsaker som det är viktigt att vara medveten om:

 • Tunga lyft, tidspress och krävande arbetsställningar över tid är särskilt ofördelaktigt och leder ofta till att kroppen överbelastas. Denna överbelastning kan ofta resultera i muskel- och skelettproblem, som också är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i arbetslivet.

 • Statisk belastning som leder till att muskler och senor blir ömma och smärtar. Sådana besvär uppstår när man jobbar med verktyg, redskap och handhållna maskiner.

 • Annat ensidigt belastande arbete, som bland annat omfattar monotona arbetsuppgifter, arbete i låsta arbetsställningar, val av arbetsmetoder, arbetsplatsens utformning och inventarier, hantering av material och liknande.

Som tur är finns det ett antal förhållningsregler som du kan hålla dig till för att undvika överbelastning. Ergonomiportalen framhåller följande råd och tips:

 • Planera arbetet innan du börjar så att du undviker påfrestande arbetsställningar

 • Använd alltid tekniska hjälpmedel om du har möjlighet

 • Variera mellan olika typer av arbetsuppgifter och arbetsställningar

 • Undvik arbete över axel- och under knähöjd

 • Undvik att arbeta liggande, på huk eller sittande på knä under längre perioder

Skåpbilsinredningen – den dolda orsaken till belastningsskador hos snickare

Vi håller helt med om Ergonomiportalens tips och råd, men vi ser att snickare även upplever belastningsskador som har en mindre känd orsak – nämligen skåpbilsinredningen.

Onödig och dålig belastning av kroppen verkar vara återkommande för många snickare, antingen för att man måste krångla sig runt i lastutrymmet för att hitta de verktyg och den utrustning man behöver, eller för att man måste lyfta ut tung utrustning ur bilen. Och kryper du runt och lyfter fel varje dag ökar risken för att du drabbas av fysiska besvär och slitage.

Nyckeln till en smidig arbetsdag utan onödiga fysiska belastningar är att se till att du kommer åt så mycket verktyg och utrustning som möjligt när du står utanför skåpbilen. Här finns det flera möjliga lösningar:

 • Den bästa lösningen är att undanröja, eller åtminstone minska, behovet av att krypa runt i lastutrymmet. Om det är möjligt bör du göra delar av lastutrymmet tillgängligt utifrån med hjälp av en lådlösning. Sådana lådor gör att du kan dra ut verktygen ur bilen i stället för att behöva krypa in i lastutrymmet. Då blir det framför allt lättare att lyfta verktyg eller utrustning på rätt sätt så att du inte belastar kroppen felaktigt. Då behöver du inte utsätta knän och nacke för mer påfrestning än nödvändigt.

 • Ibland kan lösningen vara en extra skjutdörr. Andra gånger kan det räcka med en bra bilinredning.

I alla händelser bör du noga tänka igenom hur du ska lasta i och ur utrustning. Det här är den viktigaste åtgärd du kan vidta. Man bör inte ha en obekväm arbetsställning när man lyfter ur och lastar i utrustning i lastutrymmet.

Om du bygger din egen skåpbilsinredning eller köper en färdig lösning av en återförsäljare bör du se till att inredningen är så ergonomisk som möjligt och inte orsakar onödigt slitage och kroppsskador. Det kommer du att tacka dig själv för när du blir äldre.

 

 

Teman: Bilinredning


Kommentarer

Om Loydsguiden

Loydsguiden riktar sig till användare och ägare av transportbilar. Här finns innehåll som skall gynna dig vid köp och nyttjande av transportbilar som skall underlätta vardagen för hantverkare med mobila verkstäder som arbetsplats. Loydsguiden publicerar nya inlägg veckovis. Följ oss gärna!

Gå till hemsidan
LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE  TIL DIN BILMODELL HER

Senaste inlägg

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE  TIL DIN BILMODELL HER