Snickarens guide till hur man bygger en egen skåpbilsinredning

Av Mikael Reimblad 21. december 2021

shutterstock_1907689891 (1)

Är du snickare och ska bygga din egen skåpbilsinredning? Tänk igenom följande innan du påbörjar ditt byggprojekt.

Vi har skrivit mycket om hur hantverkare bör inreda lastutrymmet i sin skåpbil för att effektivisera sin arbetsdag, undvika slitage på utrustning, garantera säkerheten under transport samt undvika arbetsskador. Men snickare har en särställning.

Snickare har ofta med sig mycket verktyg och utrustning som är svåra att placera i standardiserade inredningslösningar, exempelvis bords-, kap- och gersåg, dammsugare och kompressorer. Sådan utrustning ställer lite andra krav på skåpbilsinredningen och vi vet att många snickare bygger sin egen lösning för att anpassa inredningen till sitt dagliga arbete.

Men det är mycket man bör ta hänsyn till när man bygger en egen inredningslösning. Om du ska bygga en egen skåpbilsinredning bör du läsa igenom dessa tips och råd innan du påbörjar ditt byggprojekt.

1. Säkerheten först

Den allra viktigaste egenskap en bra skåpbilsinredning ska ha är att den ska garantera förarens säkerhet under transporter. Utan ett systematiskt arbete med säkerhet och lastsäkring kan verktyg bli löst liggande i hyllorna och tung utrustning kanske inte blir tillräckligt bra säkrad under transport. Problemet här är att det är svårt att förutsäga hur inredningen kommer att reagera vid en kritisk trafiksituation.

Om du ska bygga din egen skåpbilsinredning bör du inte glömma bort säkerhetsaspekten utan se den som en av de viktigaste designprinciperna. Här får du några bra tips:

  • Se till att inredningen gör det enkelt att placera all utrustning på sin avsedda plats. Om verktyg bara placeras där det råkar finnas plats, eller där det är enklast att få tag i dem nästa gång, utan att det finns något säkerhetssystem, är risken stor att de kommer att utgöra ett säkerhetshot vid en kollision.

  • Se till att tung och stor utrustning har en fast plats. Vi ser ofta att tung utrustning placeras längst bak i skåpbilen för att den ska vara lätt tillgänglig. Men detta gör också att utrustningen kan röra sig en längre distans om du kolliderar eller måste tvärbromsa.

  • Om du bygger skåpbilsinredningen i trä bör du tänka på att trä är ett rörligt material. Se till att göra nödvändiga beräkningar och dimensioneringar så att inredningen kan bära upp din last och inte förflyttar sig under transport.

  • Tillgängligheten får inte prioriteras framför säkerheten. Säkerheten kommer alltid först. Bra skåpbilsinredningar tar hänsyn till både tillgänglighet och säkerhet och gör det enkelt för dig att hitta all utrustning utan att detta går ut över säkerheten. Om du ändå måste välja bör du välja säkerheten.

2. Undvik skador på verktyg och utrustning

Förutom att du som förare ska känna att säkerheten är god under transporter bör du också se till att inredningen inte leder till att verktyg och utrustning slits eller skadas.

Verktyg och utrustning kan lätt bli slitna och skadade om skåpbilsinredningen inte är optimal. Material och verktyg kan ramla ner från hyllor under körning och om hyllor och liknande har skarpa kanter kan lasten skadas. Eller så kan verktyg och varor bli liggande ovanpå varandra eftersom det inte finns något bra förvaringssystem i lastutrymmet.

Om du vill undvika skador på verktyg och utrustning lönar det sig att beakta följande när du ska bygga din egen skåpbilsinredning:

  • Se till att det går att säkra lasten väl. Se till att det finns bra surrningsfästen i skåpbilen och utnyttja dessa under transport. Försäkra dig om att det går att förvara varor i hyllor och lådor på ett sätt som gör att de inte ramlar ner när du kör. Sätt säkerhetsspärrar på lådorna och se till att hyllorna tål den vikt du lastar dem med.

  • Gör grundliga analyser. Många får sina verktyg skadade eftersom de har gjort för dåliga analyser och för lite grundarbete innan de börjat bygga inredningen. Skåpbilsinredningen ska anpassas till ditt dagliga arbete och den utrustning du har med dig ut till byggarbetsplatsen.

Det är onödigt att verktyg och utrustning skadas under transport. Se till att skåpbilsinredningen inte skadar verktyg och utrustning så att du ständigt måste byta ut dem.

3. Se till att inredningen ger den översikt du behöver

Ett ostädat och oorganiserat lastutrymme skapar irritation. Du blir då tvungen att lägga en massa tid på att rota efter utrustning, kanske kommer du till arbetsplatsen och märker att du saknar helt nödvändiga material för uppdraget, och någon gång kanske du köper verktyg som du redan har, men som ligger begravda under andra verktyg och varor.

Med ett välstädat och överskådligt lastutrymme slipper du inte bara bli frustrerad, du sparar också tid och pengar varje dag. Tänk bara på hur mycket tid för värdeskapande arbete du går miste om varje arbetsdag om du måste rota efter utrustning i ett oöverskådligt lastutrymme.

Om du bygger din egen skåpbilsinredning bör du redan när du designar den tänka på att den ska göra det enkelt för dig att hitta den utrustning du behöver.

4. Tänk ergonomi för att undvika arbetsskador

Att behöva belasta kroppen onödigt mycket och felaktigt pga. att man måste krypa runt inne i lastutrymmet för att hitta de verktyg man behöver – det verkar vara ett återkommande problem för många hantverkare. Jobbet ska göras och saker ska flyttas från A till B. Om man lyfter rätt eller inte har ofta mindre betydelse.

Men om man lyfter fel varje dag ökar risken för att man med tiden får fysiska besvär, att kroppen slits och man i värsta fall blir sjukskriven. Och oavsett hur bra en person är på att snickra och bygga inredningar så är det inte alltid ergonomin som står i centrum när skåpbilen ska inredas.

Om det är möjligt bör du göra delar av lastutrymmet tillgängligt utifrån med hjälp av en lådlösning. Sådana lådor gör att du kan dra ut verktygen ur bilen i stället för att behöva krypa in i lastutrymmet. Då blir det framför allt lättare att lyfta verktyg eller utrustning på rätt sätt så att du inte belastar kroppen felaktigt.

5. Kom ihåg att kvalitet kostar

Det är kostsamt att bygga en professionell skåpbilsinredning på egen hand. Den utrustning och de material som professionella leverantörer av skåpbilsinredningar använder håller hög kvalitet, men är samtidigt kostsamma.

Om du ska bygga en skåpbilsinredning av hög kvalitet bör du vara beredd på att bra lösningar kostar. Inte minst bör du tänka på att själva installationen stjäl värdefull tid som du annars hade kunnat använda för kunduppdrag.

Satsa inte på för billiga lösningar och dåliga material. Investera i stället de kronor och den tid som krävs för att få en trygg, effektiv och ergonomisk vardag.

Ta kontakt med oss

Teman: bilanpassning, bygga egen bilinredning


Kommentarer

Om Loydsguiden

Loydsguiden riktar sig till användare och ägare av transportbilar. Här finns innehåll som skall gynna dig vid köp och nyttjande av transportbilar som skall underlätta vardagen för hantverkare med mobila verkstäder som arbetsplats. Loydsguiden publicerar nya inlägg veckovis. Följ oss gärna!

Gå till hemsidan
LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER

Senaste inlägg

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER