Så lyfter du dina anställda till en ny nivå med rätt arbetsfordon

Av Sofie Afzal 2020-maj-19 05:15:00

2 hantverkare med SF bg color adj

I denna guiden går vi igenom arbetsfordonets direkta påverkan på de anställdas arbetsdag i relation till verksamhetens lönsamhet. Som ledare inom en verksamhet, så vill man att ens anställda ska må bra och även ha möjligheten att arbeta smidigt och effektivt. Här kollar man på många faktorer. 

Som ledare i en  verksamhet är det frestande att titta närmare på kostnadsbesparingar för att öka vinsten i verksamheten. Man är här givetvis mån om att kvalitéten av de tjänster man levererar inte ska försämras. 

Men det finns en sak som oftas överskuggas när det kommer till vinstdrivande faktorer inom verksamheter när det kommer till arbetsfordon: effektivitet

Hämta lösningsförslag på bilinredning

Kostnader som är mer vinstdrivande än andra

Kollar man närmare på utgifter som en verksamhet har, så är den stora biten av kakan alltid personalkostnader. Men hur ser dessa kostnader ut i relation till bilarna som de använder i verksamheten?

Att investera i nya arbetsfordon kan vid första ögonkastet kännas som en stor utgift. Men man ska inte glömma möjligheterna här att få anställda att kunna arbeta enkelt och smidigt.

Varför är det viktigt att de anställda ska arbeta enkelt och smidigt?

För det första så är kunskap guld att kunna behålla inom verksamheten. De tar tid att få erfarenhet och kunskap. Det krävs dels att de anställda ska trivas på sin arbetsplats, och även att de faktiskt ska ha hälsan för att kunna vara kvar i verksamheten. 

Då personalkostnader är en så stor del av utgifterna så gör minsta lilla förbättring gällande de anställdas arbetsdag, och möjligheten att kunna arbeta effektivt, stort resultat i slutändan. 

Ladda ner: 5 tips för bättre arbete i transportbilen

Att kunna arbeta enkelt är dels att arbeta på ett sätt som är skonsamt för kroppen, i en annars så slitsam arbetsdag. Enkelheten ligger även i att kunna arbeta smidigt och effektivt, minska onödiga moment, och lägga rätt tid på rätt saker.

gardintrappholder-roerlegger

Den största vinsten gör du när du ökar effektiviteten

Kostnader som bidrar till en effektiv, smidig och enkel arbetsdag är det som gör att din verksamhet får mer vinstmöjligheter. Men varför är det så? 

Som nämndes ovan så är personalkostnader den största utgiften för de flesta verksamheter. Detta står förenklat för 80% av ens utgifter. Resterande del av ens utgifter är materialkostnader, kostnader kopplat til bilen med mera. Att därför spara 10% av kostnaderna på bilinköpet, är därför inte alls lika kopplat till vinsten för verksamheten som att istället öka de anställdas effektivitet med 10%.

illustration besparingar 10% grå-1

 

I relation till arbetsfordon är det givetvis frestande att försöka ha så liten inköpskostnad för ett nytt fordon som möjligt. Minsta lilla krona kan räknas. Men detta är helt fel tankesätt om man har som mål att öka vinsten. Det som därför är den mest vinstdrivande "kostnaden" för verksamheten är det som direkt är kopplat till att dina anställda kan arbeta effektivt och smidigt. Här räknas därför bilinredning som en av de viktigaste investeringarna.

Läs mer: Arbeta smartare med agila arbetsmetoder för hantverkare med mobila arbetsplatser

Arbetsmoment som kostar tid och pengar

Som ledare inom en verksamhet är det oerhört viktigt att ha en nära dialog med ens anställda för att därför kunna se till så att när man investerar i en nytt arbetsfordon, att det är helt korrekt anpassat efter just deras arbetsdag i din verksamhet. Få bort onödiga moment, och gör andra moment smidigare.

Universala bilinredningslösningar är aldrig en bra långsiktig lösning. Detta är dels för att bilmodeller ser olika ut, men framförallt för att arbetsdagar ser olika ut. En bilinredning som inte är helt anpassad efter dessa två kriterier kommer att kosta dig tid och pengar.

Hämta lösningsförslag på bilinredning

På ett år så lägger hantverkaren cirka 20 minuter om dagen på att leta efter utrustning i lastutrymmet.

Detta sker för att man inte anpassat bilinredningen efter ens arbetsmoment, och verktyg som ska förvaras och kommas åt.

Väljer du då att köpa en bilinredning av kvalitét och som effektiviserar din arbetsdag så att du får bort dessa 20 minuter man lägger på att leta runt i lastutrymmet kan du därmed spara mycket pengar.

Räkne-exempel:

Låt oss säga att en hantverkare arbetar 48 veckor om året. 20 minuter om dagen blir cirka 150kr för kunden om vi räknar med ett timpris för kunden på 450kr. Hantverkare arbetar cirka 5 dagar i veckan.

(450 kr / 3) x 5 dagar x 48 veckor = 36.000,-

Denna uträkning varierar givetvis beroende på din timpenning.

Det den däremot inte har tagit med i beräkningen är de timmar eller dagar du kan förlora på att reparera en trasig bilinredning. Så lägg på det på din vinst med.

2 biler bakfra.v3.blogg

Direkta effekter av att välja rätt bilinredning:

 

  • Komma åt enkelt så sparar du på kroppen.
  • Få en snabb överblick över lastutrymmet så slipper du missa lagersaldo, och leta efter det du behöver.
  • Få plats med allt du behöver i bilinredningen så att det inte samlas i en hög på lastgolvet. Det kommer annars ständigt att kräva att du lägger tid på att omorganisera innan du kan börja lasta in.
  • Får du plats med alla saker i bilinredningen så kan du skapa ett system i transportbilen som består, och som alla anställda känner sig bekanta med.
  • Slipp lägga tid på att städa, då du nu har ett system som behåller ordningen åt dig.
  • Skapa ett bra intryck av verksamheten med arbetsfordon som är redo för arbete och organiserat därefter.
  • Välj en inredning som tål att användas och är byggd för att hålla lika länge som du tänkt att behålla bilen i verksamheten minst, så har du direkt gjort en vinst genom att lägga lite extra på rätt bilinrredning, istället för reparationer och byten som annars även hade kostat dig  tid fordonet inte kan användas.

Hämta lösningsförslag på bilinredning

 

Teman: bilansvarlig, transportbil, köpa transportbil, bilansvarig, servicebil, Bilinredning


Kommentarer

Om Loydsguiden

Loydsguiden riktar sig till användare och ägare av transportbilar. Här finns innehåll som skall gynna dig vid köp och nyttjande av transportbilar som skall underlätta vardagen för hantverkare med mobila verkstäder som arbetsplats. Loydsguiden publicerar nya inlägg veckovis. Följ oss gärna!

Besök www.loydsindustri.se

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER

Senaste inlägg

LAST NED SMARTFLOOR BROSJYRE   TIL DIN BILMODELL HER