Skriver du et tilbud på håndverkertjenestene dine som kunden forstår?

Av Amanda Grenthe 2. mars 2021


Bilde: huseierne.no

Håndverkertjenester kan være kompliserte tjenester, hvor både kunde og håndverkere ofte også må forholde seg til flere typer håndverkere. Det er ikke uvanlig at både snekker, elektriker, rørlegger og andre håndverksfag må innom på samme prosjekt. Hvordan kan du unngå misforståelser og misfornøyde kunder?

Få oppdraget ditt ned på papiret

Hvert år er det mange kunder der ute som klager på håndverkertjenester de har kjøpt. Det oppstår konflikter mellom dere fordi det som er levert av en eller annen grunn ikke tilfredsstiller kundens forventning. Dersom det da ikke er godt nok dokumentert hva det var kunden faktisk kunne forvente, så ender uenigheten gjerne opp med å bli ord mot ord. 

Siden en håndverkertjeneste ofte er en kostbar investering for kunden, oppstår konflikter ofte på grunn av penger og uventede kostnader. I 2018 brukte kun halvparten av de som kjøpte håndverkertjenester en håndverkerkontrakt, og kun 3 av 10 som hadde kontrakt hadde pris konkretisert i avtalen. 

Sørg derfor alltid for at det foreligger en skriftlig avtale som beskriver arbeidet du skal gjøre, både til din egen og oppdragsgivers fordel. Et lurt sted å starte er med å skrive et godt tilbud, som kunden enkelt forstår.

Skriv et godt tilbud som kunden din forstår

For å unngå kinkige situasjoner i etterkant av ferdigstilt arbeid, er det viktig å inngå en klar avtale med kunden. Hva nøyaktig skal gjøres, og hva skal dette koste? Kunden bør føle seg trygg på hvilket resultat som forventes oppnådd, på hvilken måte og til hvilken tid. En viktig oppgave for deg er å veilede kunden så godt som mulig helt fra start, for å veie ønsker opp mot hva som kan leveres. 

La kunden spesifisere hva h*n ønsker av deg, og sørg for at dere kommer til en plan som dere begge er enige om. Det er ikke alltid kunden har oversikt over alle oppgaver som må gjøres for å komme til endelig resultat, så her bør du bistå med din ekspertise. Da kan dere sammen redusere risikoen for å møte på overraskelser etter du har begynt arbeidet.

Vær bevisst på at alle tjenester du anbefaler og leverer skal være hensiktsmessige sett i et faglig perspektiv. Ikke selg inn tjenester som kunden ikke har behov for, og fraråd også eventuelt uhensiktsmessige ønsker som kunden har. Gi informasjon om hvilke valgmuligheter kunden har for å oppnå ønsket resultat, og legg helst frem overslag på tidsbruk og pris ved samtlige alternativer. NB! Husk at hvis kunden får tilbud om en fastpris så kan den faktiske prisen aldri overskride mer enn 15% av overslaget du har gitt.

Et godt detaljert tilbud og en signert kontrakt gjør det lettere for dere å komme tilbake til hva dere faktisk ble enige om hvis dere blir usikre, og kan være vel så mye til hjelp for deg som for kunden din ved en eventuell konflikt.

Fastpris eller løpende arbeidsregning?

Når det kommer til prissetting av håndverkertjenester, er det snakk om enten fastpris på hele oppdraget eller løpende arbeidsregning med fast materialpris (også kalt timespris). De fleste kunder vil nok foretrekke å få en fastpris dersom du spør dem. Særlig hvis prosjektet er omfattende og uoversiktlig vil det være tryggere for kunden å forholde seg til en avtalt sum. 

På den annen side er det ofte vanskeligere for håndverkeren å fastslå hvor mye jobb det faktisk blir når det er snakk om store prosjekter som strekker seg over lang tid. Å gå for fastpris her vil kreve at både du og kunden tenker godt gjennom og visualiserer dere hele jobben du skal gjøre. Når dere gjør dette kan dere ende opp med at fastpris faktisk blir å foretrekke for dere begge.

Last ned: Forbrukerrådets egen mal for håndverkerkontrakter

Ikke la avvikelser bli en overraskelse

Uforutsette ting kan alltid skje, det har også kunden forståelse for. Det du derimot ikke vil møte forståelse for, er avvikelser som kommer som en negativ overraskelse i fanget på kunden i ettertid. 

Det er aldri en god opplevelse når prosjektet plutselig blir mer omfattende underveis enn det som er forventet, spesielt ikke når tilleggsarbeidet ikke lenger forsvarer prisoverslaget ditt. Men, prosjektet kan fremdeles ende med en god tone og fornøyd kunde dersom du informerer underveis. Hvis prisen ender opp med å bli høyere enn det som var avtalt og forventet, eller prosjektet ikke blir ferdig innen avtalt dato, så er det stor sannsynlighet for at du har en mistanke om dette på forhånd.

En god regel er at tilleggsarbeid som dukker opp underveis alltid skal avtales skriftlig - uansett hvor mye det "sier seg selv" at du må gjøre dette arbeidet. 

 

Kilder brukt i dette innlegget:
lovdata.no
jusstorget.no
fagmann.no

Temaer: håndverker


Amanda Grenthe's photo

Av: Amanda Grenthe

Amanda er vår digitale ekspert og redaktør av Loydsbloggen. Med en bachelorgrad i International Management fra Jönköping University, har Amanda spesialisert seg på digital markedsføring gjennom flere år.

Epost

Kommentarer

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon for eiere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen. På Loydsbloggen blogger vi en gang i uka. Følg oss gjerne!

Besøk www.loyds.no

New Call-to-action

Siste innlegg