Firmabil til privat bruk? Dette er reglene du bør kjenne til

Av Eirik Lier 22. februar 2022

Overlevere_nkkel_Citroen

Visste du at det regnes som privat bruk å kjøre firmabilen hjem etter endt arbeidsdag? Det er noen fallgruver du bør være obs på når du har firmabil. Her gir vi deg en oversikt over hvor mye du skal skatte.

Hovedregelen for beskatning av firmabil er, i følge Skatteetaten, «30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 329 600 og 20 prosent av overskytende listepris». Dette betyr at om firmabilen din som ny kostet 350 000 kroner, betaler du 30 prosent av 329 600 og 20 prosent av de resterende 20 400 kronene.

Dette virker enkelt nok, men selvsagt finnes det også unntak. Det er tre faktorer som kan spille inn på hvilke satser som gjelder for deg:

  • Bilens alder
  • Hvor mange kilometer du kjører i jobbsammenheng
  • Om bilen er elektrisk

Disse unntakene påvirker hvor stor prosentandel av bilens nypris du skal skatte av. For eksempel: kjører du mer i jobbsammenheng enn 40 000 km i året får du skatterabatt, og betaler kun 75 % av bilens listepris som ny.

I oversikten under kan du se alle unntakene og kombinasjoner av de, og hvilken sats som gjelder:

Kilde: Skatteetaten

Hva koster det å bruke bilen privat?

Å bruke varebilen privat kan være praktisk, enten du bruker den som privatbil utenom jobben eller om du bare vil bruke den til enkelte formål, som for eksempel for å flytte. Det er lovlig å bruke yrkesbil til private formål, men det må skattes av.

De som har tjenestebehov for varebil med grønne skilter i dag, kan velge mellom to beskatningsmetoder:

  1. Sjablongberegning

Sjablongberegning gir deg friheten til å bruke varebilen så mye du vil på privaten. Du får et bunnfradrag på 50 % av prisen på varebilen (opp til 150.000 kroner). Det vil si at du skatter 30 % av halve beløpet bilen er verdt. Denne skatteregelen tar utgangspunkt i et bunnfradrag på maksimum 150.000 kroner. Med andre ord, hvis bilen er verdt mer enn 300.000 kroner, skal du alltid trekke av 150.000 kroner før du beregner 30 % skatt av listeprisen.

Denne skattemetoden passer for de som bruker varebilen mye til privat bruk.

  1. Individuell beskatning (kilometersats)

Den andre metoden som kan velges, er individuell beskatning. Med denne modellen betaler du 3,40 kroner per kilometer du kjører privat. Dette er en metode som passer de som kun bruker varebilen innimellom.

For å føre antall kilometer du har kjøre bruker du elektronisk kjørebok i bilen. Denne fungerer som dokumentasjon for alle kilometer kjørt med varebilen. Med hensyn til personvern vil den elektroniske kjøreboken angi totalkjørte kilometer og trekke fra det du kjører i yrket. Dermed trenger du ikke å loggføre hvor du kjører privat. Differansen mellom totalkjørte og yrkeskjørte kilometer er det du må skatte av.

Skattereglene kan tilpasses den enkelte ansatte. Hvis du er i en bedrift der alle har firmabil, men det er veldig stor forskjell på hvem som bruker varebilen privat og ikke, kan noen benytte sjablongmetoden og andre benytte individuell beskatning. Det er arbeidsgiver som bestemmer hvilken metode som brukes.

Skatteregler for firmabil bruk er kun et av mange tema å lese seg opp på når du vurderer å kjøpe varebil. Vi har derfor laget en gratis e-bok til deg som vurderer å kjøpe ny varebil, men som ønsker å lese mer om ting du må tenke på før kjøp.

Gratis e-bok:  Slik planlegger du kjøp av varebil   LAST NED »

Temaer: Økonomi


Eirik Lier's photo

Av: Eirik Lier

Eirik er redaktør i Loydsbloggen og selskapets markedsdirektør: Han har vært med å skape innovative løsninger til flere bransjer, som for eksempel Smartfloor og Paxster. Han er ingeniør og videreutdannet ved Sjøkrigsskolen.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen er kilde til kunnskap og inspirasjon for håndtverkere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen.

Besøk loydssystems.no for en bedre titt på produktene våre.

New Call-to-action

Siste innlegg