Kjenner du de nye reglene om ekstra fjernlys?

Av Anders Romberg 8. januar 2019

lys6Nye regler for fjernlys trådte i kraft fra 1. oktober 2018. Kort fortalt betyr det at du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din.

Ønsker du mer lys på bilen din, er det nå gjort lettelser i regelverket etter mønster av tilsvarende, svenske unntaksbestemmelser. Det er ikke lenger begrensning i antall fjernlys eller lysstyrken fra disse. Det er heller ikke lenger krav om parvis montering av ekstralyktene.

Norske vinterveier krever godt lys

Man behøver ikke fortelle en nordmann at det er viktig med godt lys på bilen. I Norge har vi hatt strenge regler for montering og bruk av ekstralys på bil. Fra 1. oktober 2018 ble disse reglene liberalisert på initiativ av Samferdselsdepartementet. Nå er det opp til deg som bileier å anskaffe og montere tilstrekkelig lys på bilen.

Mange moderne biler har begrenset plass til å montere ekstra lykter. For disse vil ofte en «LED-planke» være mest aktuelt, som et alternativ til tradisjonelle, runde lykter. Med de nye reglene kan du nå ettermontere et fritt antall lykter, dvs, en, to, tre, fire eller flere lykter.  

lys1

Må være typegodkjent

– Det er fortsatt krav om at lyktene er forsvarlig montert og at det er en typegodkjent lykt. Godkjente lykter er merket med «E» eller «e». Det er en del ikke-godkjente lykter som omsettes, og har bilen disse montert vil det gi mangel ved en kontroll, sier Reidar Henry Svendsen i Vegdirektoratet.

Moderne biler kan ha lyssystemer som blender ned automatisk (adaptiv lysteknologi), og ettermontering av ekstralykter kan være teknisk komplisert. Ved montering av ekstralykter på slike biler er det derfor svært viktig at dette gjøres slik at ekstralyktene blir integrert i bilens opprinnelige lyssystem.

Symmetrisk

– Alle lykter som monteres må monteres symmetrisk om bilens langsgående midtlinje (senterlinje). Monteres kun en enkelt LED-planke skal altså denne monteres midt på bilen, sier Svendsen.

Øvrige krav til lys og montering er ikke endret.

Kilde: www.vegvesen.no

De siste årene har det skjedd en stor utvikling innen LED-teknologi, og dette har ført til pærer som er sterkere, som bruker mindre energi og som har lengre varighet. De oppdaterte reglene er i stor grad et resultat av de nye, tekniske endringene.

De gamle reglene ga deg lov til å montere maksimalt fire fjernlys. De nye reglene setter ingen begrensninger på hvor mange lys du kan montere. Før måtte du også montere lysene parvis. Denne regelen er det slutt på, slik at du nå kan montere for eksempel tre tusenmetere på bilen. Så nå kan du montere så sterke fjernlys du bare ønsker.

Les også om bedre lys i varerommet her

Ønsker du flere tips til hva du bør tenke på når du skal kjøpe ny varebil, kan du laste ned vår gratis guide her:

Gratis Guide:  Slik planlegger du kjøp av varebil  LAST NED NÅ

Temaer: Sikkerhet, Kjøpe varebil, fremtidens varebil, ekstralys, led lys, elgfare, lys, fjernlys


Anders Romberg's photo

Av: Anders Romberg

Anders har lang erfaring fra reklame- og designbransjen og jobber som konseptutvikler ved Loyds. I løpet av karrieren har han drevet eget reklamebyrå og vært båtbygger. Nå er han med å forme nye produkter og er spydspissen i Loyds satsning innen prosess- og produktinnovasjon.

Epost

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon for eiere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen. På Loydsbloggen blogger vi en gang i uka. Følg oss gjerne!

Besøk www.loyds.no

New Call-to-action

Siste innlegg