Slik løfter du dine ansatte til et nytt nivå med riktig arbeidsbil

Av Eirik Lier 19. mai 2020

2 hantverkare med SF bg color adj

Som leder i en virksomhet vil man at de ansatte skal ha det bra, og også ha muligheten til å arbeide smidig og effektivt. Mange faktorer spiller inn. I denne guiden går vi gjennom arbeidsbilens direkte påvirkning på de ansattes arbeidsdag i relasjon til virksomhetens lønnsomhet.

Som leder er det fristende å se nærmere på kostnadsbesparinger for å øke den økonomiske gevinsten i virksomheten. Det er selvfølgelig viktig at reduserte kostnader ikke går negativt utover kvaliteten på det du leverer.

Likevel ser vi noe som ofte havner i skyggen når det kommer til hvordan arbeidsbilen kan bidra til økt gevinst i virksomheten: effektivitet.

Kostnader som gir mer gevinst enn andre

Ser man nærmere på utgiftene som en virksomhet har, vil den største biten av kaken nesten alltid være personalkostnader. Men, hvordan ser disse kostnadene ut sammenlignet med kostnaden forbundet med bilene de bruker i virksomheten?

Å investere i nye arbeidsbiler kan ved første øyekast føles som en stor utgift. Man skal dog ikke glemme mulighetene man har her til å kunne jobbe smidig og effektivt. 

Hvorfor er det viktig at de ansatte skal jobbe smidig og effektivt?

For det første er det gull verdt å beholde kunnskap innenfor virksomheten. Det tar tid å bygge opp erfaring og kunnskap. Det krever at de ansatte trives på jobben, og faktisk også at de opprettholder helsen til å kunne bli i arbeidet.

Når personalkostnader er en såpass stor del av utgiftene, så vil minste lille forbedring vedrørende deres arbeidsdag og tilrettelegging for effektivt arbeid gi et stort resultat i den andre enden. 

Å kunne jobbe på en smidig måte handler i stor grad om å jobbe på en måte som er skånsom mot kroppen, i en ellers fysisk krevende arbeidsdag. Smidigheten ligger i å enkelt kunne jobbe effektivt, minimere unødvendig friksjon og bruke riktig mengde tid på de ulike tingene.

gardintrappholder-roerlegger

Den største gevinsten får du ved å øke effektiviteten

Kostnader om bidrar til en effektiv, smidig og enkel arbeidsdag er det som bidrar til mer gevinst for virksomheten din. Men, hvorfor er det slik?

Som nevnt over er personalkostnader den største utgiften for de fleste. Dette står gjerne for 80% av de totale utgiftene. Resten fordeler seg til materialkostnader, utgifter på bil etc. Si du sparer 10% av bilutgiftene på et bilkjøp. Dette vil være et dårligere regnestykke for resultatet på den andre siden, dersom du heller kunne økt de ansattes effektivitet med 10%.

NO_illustrasjon besparinger 10% grå

I relasjon til arbeidsbilen er det gjerne fristende å ta sikte på så liten innkjøpspris som mulig. Hver eneste krone spart betyr noe. Dette er dessverre helt feil tankesett dersom målet er å øke gevinsten. Det som derfor er den mest gevinstdrivende "kostnaden" for virksomheten er det som har direkte sammenheng med de ansattes evne til å arbeide smidig og effektivt. Her regnes derfor bilinnredning som en av de viktigste investeringene.

Les mer: Økt produktivitet for håndverkere med mobile arbeidsplasser

Unngå bilinnredningen som koster tid og penger

Som leder i en virksomhet er det viktig å ha nær dialog med de ansatte når det skal investeres i nye arbeidsbiler. Det er kun på denne måten du kan være sikker på at den nye bilen er korrekt tilpasset etter nøyaktig deres arbeidsdag. 

Universelle bilinnredninger er aldri en god langsiktig løsning. Én av årsakene til dette er at bilmodeller er ulike, men fremfor alt fordi folks arbeidsdager er ulike. En bilinnredning som ikke er tilpasset etter disse to kriteriene kommer til å koste deg tid og penger.

Håndverkeren bruker cirka 20 minutter på å lete etter utstyr i varerommet - hver dag.

Dette skjer fordi man ikke tenkte på å utstyre arbeidsbilen med en innredning tilpasset arbeidssituasjonen, og det verktøyet og utstyret brukeren av bilen har med seg i det daglige.

Hvis du velger å kjøpe en bilinnredning av god kvalitet som effektiviserer arbeidsdagen din, så kan du faktisk fjerne disse daglige 20 minuttene. Nysgjerrig på hvor mye penger du kan spare på dette?

Eksempel på utregning:

La oss si at en håndverker jobber 48 uker i året. 20 minutter om dagen blir cirka 150kr for kunden dersom vi regner en timespris for kunden på 450kr. Vi tar utgangspunkt i at håndverkeren arbeider 5 dager i uken. 

(450kr / 3) x 5 dager x 48 uker = 36.000,-

Denne utregningen varierer ut fra din timespris.

Det vi derimot ikke har tatt med i utregningen er de timene/dagene du kan tape på å reparere en skadet eller ødelagt bilinnredning. Så dette kan du også legge med som en gevinst.

2 biler bakfra.v3.blogg

Direkte effekter av å velge riktig bilinnredning

 

  • Du kommer enkelt til alt du trenger og sparer dermed kroppen.
  • Du får raskt oversikt over varerommet og har kontroll på varelageret, så du slipper å bruke tid på å lete eller gå tom for materialer på dårlige tidspunkt.
  • Du får plass til alt du trenger i skuffene under gulvet, så det slipper å samles i en stor uoversiktlig haug. Dette krever dog en innsats fra din side ved at du lager et system helt fra starten.
  • Du slipper å bruke tid på å rydde når du har ordnet deg et system som beholder ordningen for deg.
  • Du skaper et profesjonelt inntrykk av virksomheten med en arbeidsbil som er klar for arbeid og organisert deretter.
  • Du får en bilinnredning som faktisk tåler å bli utsatt for røff bruk. Den er konstruert for å holde minst like lenge som du har tenkt til å beholde bilen. Skulle du finne ut at det er på tide med et bilbytte, vil du også i mange tilfeller enkelt kunne ta med deg innredningen videre til neste bil. Da har du ordnet deg en direkte gevinst ved at du la noen kroner ekstra i bilinnredningen, i stedet for i reperasjoner og bytter som i tillegg koster penger de timene/dagene arbeidsbilen ikke kan brukes på grunn av dette.

Last ned gratis E-bok. Slik planlegger du kjøp av varebil

Temaer: Kjøpe varebil, bilinnredning, varebilinnredning, bilansvarlig, servicebil, Varebil, arbeidsbil


Eirik Lier's photo

Av: Eirik Lier

Eirik er redaktør i Loydsbloggen og selskapets markedsdirektør: Han har vært med å skape innovative løsninger til flere bransjer, som for eksempel Smartfloor og Paxster. Han er ingeniør og videreutdannet ved Sjøkrigsskolen.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon for eiere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen. På Loydsbloggen blogger vi en gang i uka. Følg oss gjerne!

Besøk www.loyds.no

New Call-to-action

Siste innlegg