Sjekkliste for dobbelgulv - Slik velger du riktig dobbelgulv

Av Amanda Grenthe 23. mars 2021

annsovie optimera smartfloor 2sld

Dobbelgulv er en populær bilinnredning i dag, og den har sin gitte plass i håndverkerens arbeidsbil. I dag finnes det mange ulike varianter å velge i, og det er store forskjeller mellom disse. Derfor gir vi deg en guide slik at du skal finne det beste dobbelgulvet for deg.

Last ned gratis SJEKKLISTE FOR DOBBELGULV

Hva er et dobbelgulv?

Ett dobbelgulv er en skuffeløsning som man har "under gulvet" i varebilen. Formålet med et dobbelgulv er følgende:

 • Ha et lastegulv som er klart til bruk, uten at man trenger å rydde først for å få plass til det man skal frakte.
 • Få ned så mye som mulig i skuffene under gulvet.
 • Få en enklere arbeidsdag som ivaretar kroppen bedre, gjennom at du kan jobbe utenfra varebilen samt med bedre arbeidshøyde.
 • Jobbe mer effektivt ved å få rask oversikt over varerommet og alltid komme enkelt til tingene fra utsiden.
NO_tekstet_Smartfloor demo_usp_stillvideo color corr.branded-1

Hva skiller dobbelgulv fra hverandre?

Dette henger mye sammen med hele formålet med dobbelgulv. Som nevnt ønsker man å få ned så mye som mulig i skuffene under gulvet, for å frigjøre gulvet for lasting. Dette stiller visse krav til skuffene og konstruksjonen, som dessverre ikke dobbelgulv lever opp til:

 • Volumkapasitt
 • Vektkapasitet
 • Ergonomi
 • Levetid

Volumkapasitet

Som med kristeriet for all bilinnredning, så gjelder det å sørge for at innredningen får plass til alt verktøy, varelager og annet tilbehør som du faktisk trenger gjennom arbeidsdagen.

Dessverre bommer mange dobbelgulv på dette kriteriet:

 1. Skuffene er ikke dype nok til å få plass til mange essensielle ting, som for eksempel verktøykofferter.
 2. De har skinnekonstruksjoner som stjeler lastevolum i varerommet, slik at volumet ikke utnyttes maksimalt.
 3. Toppgulvet er ikke tilpasset bilmodellen.

Problem 1: Dybden i skuffen

For å få plass til større verktøykofferter med de standardmål disse har i dag, kreves det en dybde i skuffen på 37 cm innvendig. Dette for at de skal kunne stå oppreist og være enklere å få tak i. Dessuten må man også kunne få plass til større verktøy og andre redskaper under gulvet, hvis man faktisk skal kunne få et ledig toppgulv til å laste ting på. Dette krever dypere skuffer enn de fleste dobbelgulv tilbyr i dag.

VIDEO: Se hvor mange verktøykofferter Jostein får plass til i sin Smartfloor

volymdemo_kunde_jostein_blurred BG plus pic

Problem 2: Skinner som stjeler volum

Når det gjelder skinner er regelen at jo flere skuffer man har bak i bilen, jo flere skinner trenger man. Jo flere skinner man trenger, desto mer volum stjeler disse da de tar opp plass. Vil du maksimere utnyttelsen av volumet i varerommet bør du heller velge en stor skuff som kan deles inn i 2 eller flere avdelinger. Dette gir deg bedre plass enn to separate skuffer.

Problem 3: Ikke tilpasset bilmodell

Du har sikkert sett hvordan mange dobbelgulv ender med å se ut: tomme rom ved siden av skuffene. Utenom det helt åpenbare (at du taper mye verdifull volumkapasitet) kan man også undres over hvordan man i det hele tatt skal komme enkelt til de sakene som havner der. 

Til varebiler finnes det ingen gode universelle løsninger. Alt skal tilpasses etter bilmodell og arbeidsdag hvis man skal få en bilinnredning som lønner seg i det lange løp, som er smidig i bruk og som gjør deg mer effektiv. Hvis bilinnredningen ikke er modelltilpasset, vil det samle seg masse skitt i kriker og kroker, noe som igjen kan skade både bilen, innredningen og alt du oppbevarer i varerommet.

2 biler bakfra.v3.blogg

Konsekvensene av for liten volumkapasitet

Dersom du velger et dobbelgulv med for lite volumkapasitet, er risikoen at det samler seg mange gjenstander på gulvet istedenfor. Dermed forsvinner hele formålet med å ha dobbelgulv i første omgang. Mange ender opp med en ekstra kostnad ved at de må montere hyller i tillegg, noe som igjen stjeler enda mer volum. 

For liten volumkapasitet vil også gjøre det svært vanskelig, om ikke umulig, for deg å skape en ordning som varer uten at du behøver rydde. Dette er fordi tingene rett og slett ikke får plass der du helst skulle hatt dem, og dermed ikke får noen fast plass i varerommet. Dermed blir det igjen vanskelig å få raskt oversikt over hva du faktisk har i varelageret, og finne det du trenger. En bilinnredning skal gjøre arbeidsdagen din smidig, enkel og effektiv. 

Vektkapasitet

Det finnes lite som er så irriterende som en bilinnredning som går i stykker. Det koster både tid og penger. Når formålet med et dobbelgulv er å få ned så mye som mulig under gulvet, stiller dette krav til at dobbelgulvet faktisk skal tåle vekten av et du laster. Derfor skal du alltid sjekke hvilken vekt skuffen er sertifisert for, og gjøre en vurdering på hvor mye du tror du vil ha behov for å kunne laste.

Hvis det står på gulvet at den er sertifisert for 250 kg, så betyr dette i praksis at skuffen er testet med 500 kg hvor skuffen er åpnet og lukket et hundretalls av ganger. Testene utføres altså med dobbel vekt, slik at man virkelig skal være sikker å at skuffen tåler det som loves.

Sjekk også hvilket materiale innredningen er laget av, og hvordan dobbelgulvet er konstruert. Du vil jo gjerne kunne laste med en god del vekt på toppgulvet også.

SE VIDEO: Vekttest av Smartfloor

Ergonomi

Dobbelgulv har den fordelen at den gjør oppgaver enklere å håndtere. Dels får du lavere løftehøyde, og dels kommer du enkelt til alt fra utsiden av varebilen. Dette gjør at du sparer både knær, rygg og skuldre. Aldri mer kryping inn i varerommet.

En viktig detalj på skuffene i dobbelgulvet er at frontdelen bør være høyere enn sidedelene. På denne måten er det enklere for deg å løfte ting inn og ut av skuffen. Det er jo tross alt gjerne tunge saker som man oppbevarer her. 

En annen viktig detalj som de fleste dobbelgulv feiler på, er muligheten til å dra skuffen hele veien ut. Ofte stopper skuffene på 70% uttrekk. Da får du ikke tak i det som ligger innerst i skuffen, og mye av poenget med skuffen forsvinner. Sjekk at skuffene kan dras ut i 100% uttrekk.

Levetid

Når det kommer til forventet levetid for en bilinnredning spiller kvaliteten naturligvis en stor rolle. Alle vet at plastikk ikke er det mest robuste valget. Når det gjelder dobbelgulv stiller dette ekstra høye krav til kvaliteten da den skal tåle mye vekt samtidig som den er i bevegelse. En skuff i en varebil vil bli åpnet og lukket flere tusen ganger i året. Dette stiller krav til både materialer og konstruksjon. Tøff bruk med tunge verktøy krever en solid innredning.

Innredningen bør være holdbar minst like lenge som du planlegger å ha bilen i bruk. Ønsker du å tjene inn enda mer på dobbelgulvet bør du sørge for at den monteres i bilens originalfester. Da lager du for det første ikke merker i karosseriet, men du kan også enkelt montere innredningen ut igjen dersom du skulle bytte bil. Still riktige krav til kvalitet og konstruksjon helt fra start, og du vil kunne beholde innredningen i mange år.

Nedenfor finner du en sjekkliste du kan laste ned gratis, så du enkelt kan sammenligne ulike dobbelgulv med hverandre og finne riktig løsning til ditt behov.

Last ned gratis SJEKKLISTE FOR DOBBELGULV

Temaer: Dobbelgulv


Amanda Grenthe's photo

Av: Amanda Grenthe

Amanda er vår digitale ekspert og redaktør av Loydsbloggen. Med en bachelorgrad i International Management fra Jönköping University, har Amanda spesialisert seg på digital markedsføring gjennom flere år.

Epost

Kommentarer

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon for eiere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen. På Loydsbloggen blogger vi en gang i uka. Følg oss gjerne!

Besøk www.loyds.no

New Call-to-action

Siste innlegg