Ny varebil? Her får du en innføring i leasing av firmabiler

Av Eirik Lier 5. oktober 2021

Kredittkort

Varebilen er for mange yrkesgrupper det viktigste verktøyet i bedriften og en vel så viktig investering. Det er mange elementer du må ta hensyn til når du skal anskaffe varebil, enten det er til eget bruk eller til de ansatte i bedriften din. Å kjøpe varebil skal være en effektiv, nyttig og kostnadseffektiv investering. Her får du tipsene du trenger om du skal lease firmabil. 

Så hva bør du egentlig satse på når du skal kjøpe varebil? Jeg vil i dette blogginnlegget fortelle om forskjellige faktorer du må tenke på ved valg av finansiering til din nye varebil. Hvilken løsning er mest lønnsom for deg og ditt behov?

Les mer om hva varebilinnredning koster her. 

Å lease vs. å kjøpe - hva er egentlig forskjellen?

shutterstock_1907689891 (1)

Kort forklart er forskjellen på å eie og å lease som følger:

  • Kjøp: Når du kjøper en bil, betaler du hele beløpet for bilen direkte til selger. Når du velger å kjøpe bilen, kan du betale med opptjente midler eller låne penger av banken din for å gjennomføre kjøpet. Rentenivået banken din tilbyr er avgjørende for hva finansieringen koster deg i måneden, i tillegg til hvor mye egenkapital du eventuelt har. 
  • Leasing: Hvis du leaser bilen, leier du bilen for en bestemt tidsperiode, for deretter å levere den tilbake ved periodens ende. Prisen på leasingen beregnes med utgangspunkt i flere faktorer, men kan enkelt forklares med at du betaler det bilen synker i verdi fra den dagen du overtar den og frem til leasingavtalens ende.

Hva påvirker månedsleien på leasing av firmabil?

Det er ikke til å se bort fra at prisen på en ny varebil er en av de faktorene som kanskje spiller størst rolle i ditt valg. Hvor mye bilen koster deg eller din bedrift, er nok det som til syvende og sist får deg til å gå for bilen eller ikke. Det er flere ting som påvirker den månedlige prisen på leasing av bil. Her er noen av dem: 

  • Startleien: Når du leaser bil må du som oftest betale en engangssum som kalles startleie. Det betyr at du betaler et gitt beløp direkte til forhandler eller leasingselskapet som et forskudd på leien av bilen. Dette forskuddet er som regel 10 % av kjøpesummen. Hvis du har mulighet til å betale høyere startleie for bilen, vil månedsleien bli lavere. Noen forhandlere tilbyr også leasingavtaler uten startleie, men dette innebærer da at månedsleien blir høyere.

  • Kjørelengde: Hvilken kjørelengde som blir satt gir også et utgangspunkt for månedsleien. Dersom du kjører mye og servicebilen skal gå langt, vil det naturligvis bli mer slitasje på bilen. Det vil igjen bety at månedsleien blir høyere enn hvis du kjører mindre, fordi bilen taper seg mer i verdi jo lenger du kjører. Dette er et regnestykke som settes opp av selgeren når du inngår avtalen om å lease bilen, og baserer seg på den forventede kjørelengden din.

  • Rentesats: Rentesats har også en påvirkning på de månedlige utgiftene knyttet til leasingavtalen din. Leasingavtaler har ofte lavere rente enn billån, som igjen betyr at fakturabeløpet på billeasingen kan bli vesentlig lavere sammenlignet med et lånefinansiert kjøp av den samme bilen.  
  • Restverdi: Prisen som bilforhandleren forplikter seg til å kjøpe bilen tilbake for, kalles restverdi. Differansen mellom startleien og restverdien som settes, brukes for å beregne månedsleien på bilen du skal lease. Du kan i utgangspunktet kjøpe ut bilen etter endt leasingperiode til den satte restverdien, men dette må avtales med leasingselskapet etter at bilen leveres inn. 

Hva skjer etter leasingperiodens utløp?

Overlevere_nokkel_Citroen.jpg

Etter endt leasingperiode kan du velge å lease ny bil, og som vi nevner kan du som oftest få muligheten til å kjøpe bilen til den avtalte restverdien. 

Dersom du hovedsakelig kjører korte avstander i løpet av arbeidsdagen, tilsier dette at kjørelengden ikke blir så lang, noe som igjen påvirker månedsleien. Kortere kjørelengde innebærer mindre slitasje og verditap. Hvis dette er tilfellet for din del, vil det å vurdere leasing være en smart løsning. 

Hvis du derimot kjører lengre avstander i løpet av arbeidsdagen, blir vurderingen litt annerledes. Jo lenger du kjører, jo høyere blir både bilens verditap og månedsleien.

Kjørelengden blir bestemt ved inngåelse av leasingavtalen og kan som oftest endres underveis. Kjører du over den forhåndsbestemte lengden, må du innbetale et ekstra beløp basert på antall overkjørte kilometer samtidig som bilen innleveres. Dette er en påkost som kan bli dyr! Hvis du er usikker på kjørelengden, kan det være lurt å legge til grunn høyere kjørelengde som margin. Hvis du er veldig usikker på dette, og du tror du kommer til å kjøre veldig langt, er det en vurderingssak om det vil være mer lønnsomt for deg å kjøpe bilen.

Fordelen du får ved å lease varebilen din 

Når du vurderer å anskaffe ny arbeidsbil, bør du helt klart vurdere om leasing er det beste alternativet for deg og din bedrift. Det finnes flere fordeler ved leasing, som nevnt i dette innlegget. Det som kanskje sees på som den største fordelen, er at du slipper å binde opp kapital. Du slipper også å forholde deg til salget av bilen i fremtiden. En siste fordel er den faste månedsleien, som gir en forutsigbar kostnad knyttet til bilutgiften.

Et siste tips er og alltid rådføre seg med en selger hvis du er usikker. Sammen kan dere se på ditt bilbehov og finne det riktige finansieringsvalget for deg. Hvis du ønsker å lese mer om leasing for næringsdrivende finner du mye nyttig informasjon her. 

  Gratis Guide:  Slik planlegger du kjøp av varebil  LAST NED NÅ

Temaer: Økonomi, Leasing


Eirik Lier's photo

Av: Eirik Lier

Eirik er markedsdirektør og har vært med å skape innovative løsninger til flere bransjer, som for eksempel Smartfloor og Paxster. Han er ingeniør og videreutdannet ved Sjøkrigsskolen.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon for eiere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen. På Loydsbloggen blogger vi en gang i uka. Følg oss gjerne!

Besøk www.loyds.no

New Call-to-action

Siste innlegg