Slik kan tømrere unngå belastningsskader med en god varebilinnredning

Av Eirik Lier 4. januar 2022

Tømrer varebilinnredning ergonomi belastningsskader

Fysisk slitasje og kroppslig overbelastning er ikke ukjent for tømrere. Tungt utstyr skal bæres og mye fysisk, manuelt arbeid skal utføres. Heldigvis kan mye gjøres for å forebygge skader. Noe av det viktigste er å ha en god varebilinnredning, som gjør at du slipper å krype mye rundt i varerommet.

Livet som tømrer innebærer en god del slitasje på kroppen. Bare tenk over hvor mange ganger du er nødt til å sitte på knærne dine eller vri kroppen din i ubehagelige stillinger i løpet av en arbeidsdag. Hvis du er som tømrere flest, så er dette noe du opplever ofte.

Kroppen brukes til mye forskjellig i arbeidet, noe som gjør det desto viktigere å ivareta de mulighetene du har for å motvirke slitasjen som oppstår i lengden. Nettopp det å presse seg inn i varerommet på varebilen på en ugunstig måte, er et moment som typisk leder til slitasje på kroppen – sammen med mange andre momenter.

Det er derfor viktig at tømrere – som alle andre håndverkere – øker fokuset på gode arbeidsstillinger og gode ergonomiske løsninger i arbeidshverdagen. Alternativet er skader, muskel- og skjelettplager og kanskje til og med sykefravær.

Last ned sjekklisten: Slik får du orden i varebilen

Ergonomi for tømrere

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske, som Arbeidstilsynet skriver. Det handler om å benytte ergonomiske prinsipper for å forebygge og unngå feilbelastninger og unødvendig slitasje i arbeidshverdagen ved å tilpasse maskiner, arbeidsredskaper og utstyr til de som faktisk skal bruke dem.

Viktigheten av god ergonomi er godt kjent for de fleste, men vanskeligere å realisere i praksis – ikke minst for tømrere. Ergonomiportalen, som eies av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Fellesforbundet, forteller at dårlige arbeidsstillinger er blant de vanligste årsakene til muskel- og skjelettplager og arbeidsskader i virket som tømrer.

Vi vet at de fleste tømrere er iherdige arbeidere som ønsker å gjøre en så god jobb som mulig, selv om tiden er knapp og tidsfristene er krevende å overholde. Jobben skal gjøres og verktøy, materialer, utstyr og varer må flyttes fra A til B – og det skal gjøres raskt og effektivt.

I en hektisk arbeidshverdag er det fort gjort at riktig løfting og bæring går i glemmeboken. Men det er viktig at ergonomien ivaretas og slitasjen på kroppen blir så minimal som mulig, særlig når man jobber i en bransje med mye fysisk manuelt arbeid. Løfter og bærer du feil hver eneste dag, så kan du raskt oppleve en god del kroppslige plager – og i verste fall sykefravær.

Les også: Tømrerens guide til et ryddig og organisert varerom

Typiske årsaker til belastningsskader for tømrere

Det er flere grunner til at tømrere er spesielt utsatt for arbeids- og belastningsskader gjennom karrieren sin. Ergonomiportalen fremhever noen spesielt viktige årsaker som det er nødvendig at du er bevisst på:

  • Tunge løft, tidspress og belastende arbeidsstillinger over tid er spesielt uheldig og fører ofte til overbelastning av kroppen. Denne overbelastningen kan ofte resultere i muskel- og skjelettplager, som også er den største årsaken til sykefravær i arbeidslivet.

  • Statisk holde- og bærearbeid, som fører til at muskler og sener blir ømme og smertefulle. Dette oppstår når man jobber med verktøy, redskaper og håndholdte maskiner.

  • Annet ensidig belastende arbeid, som blant annet involverer arbeidsoppgaver med mange repetisjoner, arbeid i fastlåste arbeidsstillinger, valg av arbeidsmetoder, arbeidsstedets innretning og inventar, håndtering av materialer og lignende.

Heldigvis finnes det flere forholdsregler du kan ta for å unngå overbelastning under arbeidsdagen. Ergonomiportalen trekker frem følgende råd og tips:

  • Planlegg arbeidet før du begynner, slik at du unngår belastende arbeidsstillinger.

  • Bruk alltid tekniske hjelpemidler hvis du har mulighet til det.

  • Varier mellom ulike typer arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger.

  • Unngå arbeid over skulder- og under knehøyde.

  • Unngå å arbeide liggende, på huk eller knesittende over lengre perioder.

Om du allerede sliter med belastningsskader og trenger noen tips til hva du kan gjøre for å bli kvitt skadene, så er mitt beste råd å sette i gang med fysisk aktivitet på fritiden. Som Helsenorge påpeker, viser forskning at fysisk aktivitet generelt kan ha en smertelindrende effekt. Regelmessig fysisk aktivitet fører til at livskvaliteten blir bedre på grunn av bedre generell fysisk helse. Kanskje er det noen trenings- eller idrettsaktiviteter som passer deg og dine interesser? I så fall er de verdt å prøve. 

Varebilinnredningen – den skjulte årsaken til belastningsskader for tømrere

Vi er helt enige i Ergonomiportalens tips og råd, men vi ser at tømrere også opplever belastningsskader med en mindre kjent årsak – nemlig varebilinnredningen.

Unødig og dårlig belastning av kroppen virker å være en gjenganger for mange tømrere, enten fordi man må krype rundt inne i varerommet for å finne verktøyet og utstyret man trenger eller fordi man må løfte tungt utstyr ut av varerommet på bilen. Og kryper du rundt og løfter feil hver eneste dag, øker risikoen for at du vil oppleve fysiske plager og slitasje på kroppen.

Nøkkelen til en smidig arbeidsdag, uten unødvendige fysiske belastninger, er å tilrettelegge for at du kan få tilgang til så mye verktøy og utstyr som mulig fra utsiden av varebilen som mulig. Her finnes det flere mulige løsninger:

  • Den aller beste løsningen er å fjerne, eller i det minste å redusere, behovet for å krype rundt inne i varerommet. Hvis det er mulig, bør du gjøre deler av varerommet tilgjengelig fra utsiden av varebilen ved hjelp av en skuffeløsning. Slike skuffer gjør det mulig for deg å trekke varene ut av bilen istedenfor at du skal krype inn i varerommet. Ikke minst blir det lettere å løfte verktøyet og utstyret på riktig måte, slik at du ikke belaster kroppen feil. Da unngår du å legge mer press på knær og nakke enn nødvendig.

  • I enkelte tilfeller er løsningen en ekstra skyvedør på varebilen. Andre ganger kan en god bilinnredning være tilstrekkelig.

Uansett bør du tenke nøye gjennom hvordan du laster verktøy og utstyr inn og ut av bilen. Dette er det viktigste grepet du kan gjøre. Tungt utstyr bør ikke løftes ut og lastes inn i varerommet i ugunstige stillinger.

Selv om du bygger din egen varebilinnredning eller kjøper en ferdig løsning, bør du passe på at innredningen ivaretar ergonomien på en god måte og ikke fører til unødvendig slitasje og skader på kroppen din. Det vil du takke deg selv for når du blir eldre.

GRATIS GUIDE: Slik får du orden i varerommet

Temaer: varebilinnredning, Ergonomi


Eirik Lier's photo

Av: Eirik Lier

Eirik er redaktør i Loydsbloggen og selskapets markedsdirektør: Han har vært med å skape innovative løsninger til flere bransjer, som for eksempel Smartfloor og Paxster. Han er ingeniør og videreutdannet ved Sjøkrigsskolen.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen er kilde til kunnskap og inspirasjon for håndtverkere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen.

Besøk loydssystems.no for en bedre titt på produktene våre.

New Call-to-action

Siste innlegg