Tømrerens guide til å bygge egen varebilinnredning

Av Lars Bjørbæk Iversen 23. november 2021

Tømrer bygge varebilinnredning

Er du tømrer og skal bygge din egen varebilinnredning? Pass på at du har tenkt over disse tingene før du setter i gang byggeprosjektet.

Vi har skrevet mye om hvordan håndverkere bør innrede varerommet i varebilen for å effektivisere arbeidshverdagen, unngå slitasje på utstyr, ivareta sikkerheten under transport og unngå arbeidsskader. Men tømrere er i en særstilling.

Tømrere har gjerne med seg mye verktøy og utstyr som vanskelig lar seg plassere i standardiserte innredningsløsninger, enten det er snakk om bordsag, kapp- og gjærsag, støvsugere eller kompressorer. Slikt utstyr stiller litt andre krav til varebilinnredningen, og vi vet at mange tømrere bygger sin egen løsning for å tilpasse innredningen etter sin arbeidshverdag.

Men det er mange hensyn å ta når en bygger egen innredningsløsning. Skal du bygge egen varebilinnredning bør du tenke over disse tipsene og rådene før du setter i gang byggeprosjektet ditt.

1. Sikkerhet først

Den aller viktigste egenskapen til en god varebilinnredning, er at den ivaretar sikkerheten til sjåføren under transport. Uten en systematisk tilnærming til sikkerhet og lastsikring, vil verktøy ofte ligge løst i hyllene og tungt utstyr ikke være sikret godt nok under transport. Problemet med dette er at det er vanskelig å forutsi hvordan innredningen vil reagere ved en kritisk trafikksituasjon.

Skal du bygge din egen varebilinnredning, må du ikke glemme sikkerhetsaspektet, men gjøre det til et av de førende designprinsippene. Her får du noen tips:

  • Sørg for at innredningen gjør det lett for deg å legge alt verktøy og utstyr på sin faste plass. Hvis verktøy bare blir plassert der det er tilgjengelig plass eller det er lettest å få tak i det neste gang, uten et sikkerhetssystem på plass, er sjansen stor for at de vil utgjøre en sikkerhetstrussel ved en kollisjon.

  • Pass på at tungt og stort utstyr har sin faste plass. Ofte ser vi at tungt utstyr blir plassert bakerst i varebilen for å gjøre utstyret lett tilgjengelig, men dette gir også utstyret større avstand på å bevege seg dersom du kolliderer eller må bråbremse.

  • Dersom du bygger varebilinnredningen i tre, vær oppmerksom på at treverk er et bevegelig materiale. Vær sikker på at du har gjort de nødvendige beregningene og dimensjoneringene for at innredningen tåler lasten din og ikke forflytter seg under transport.

  • Pass på at tilgjengelighet ikke trumfer sikkerhet. Sikkerheten må alltid komme først. Gode varebilinnredninger tar hensyn til både tilgjengelighet og sikkerhet, og gjør det lett for deg å finne frem til alt utstyr og verktøy uten at det går på bekostning av sikkerheten. Men om du må velge, så må du velge sikkerhet.

2. Unngå skader på verktøy og utstyr

I tillegg til at du som sjåfør skal føle deg trygg på at sikkerheten din er ivaretatt under transport, bør du også passe på at innredningen ikke fører til slitasje og skader på verktøyet og utstyret ditt.

Ofte blir verktøyet og utstyret slitt og skadet fordi varebilinnredningen ikke er optimal. Materialer og verktøy kan falle ut av reoler og hyller under kjøring. Skarpe kanter på varebilinnredningen kan skade lasten. Eller så kan verktøy og varer ligge oppå hverandre på varebilgulvet fordi varerommet ikke har et godt lagringssystem.

Skal du unngå skader på verktøy og utstyr, lønner det seg å passe på følgende momenter når du skal bygge din egen varebilinnredning:

  • Sørg for god lastsikring. Pass på at varebilinnredningen din har gode surringsfester, og bruk disse under transport. Forsikre deg om at hyllene og skuffene dine gjør det mulig å lagre varene på en måte som gjør at de ikke ramler ut når du kjører. Bruk sikkerhetssperrer i skuffene, og vær trygg på at hyllene tåler den vekten du laster dem med.

  • Gjør grundige analyser. Mange ender opp med å skade både verktøy og utstyr fordi det er gjort for dårlige analyser og for lite grunnarbeid før innredningen bygges. Varebilinnredningen må tilpasses din arbeidshverdag og det utstyret du har med deg ut til byggeplassen.

Det er unødvendig at verktøy og utstyr blir ødelagt under transport. Pass på at varebilinnredningen din ikke fører til at du stadig må erstatte skadet verktøy og utstyr.

3. Sørg for at innredningen gir deg oversikten du trenger

Et uryddig og uorganisert varerom er irriterende. Du må bruke en masse tid på å grave og lete etter utstyr, kanskje oppleve at du kommer frem til arbeidsplassen din og finner ut at du mangler helt nødvendig materiell for oppdraget og i noen tilfeller ende opp med å kjøpe verktøy du allerede hadde begravet under et hav av annet utstyr og andre varer.

Et ryddig og oversiktlig varerom kan spare deg ikke bare for frustrasjon, men også tid og penger. Bare tenk over hvor mye tid til verdiskapende arbeid du mister hver arbeidsdag fordi du må grave og lete etter utstyr i et uoversiktlig varerom.

Bygger du din egen varebilinnredning bør du tenke over at den skal gjør det enkelt for deg å finne utstyret og verktøyet du trenger allerede når du designer innredningen.

Ta gjerne en kikk på denne artikkelen for flere råd og tips om hvordan du kan få den oversikten du trenger i varerommet. 

4. Tenk ergonomi for å unngå arbeidsskader

Unødvendig og dårlig belastning av kroppen, fordi man må krype rundt inne i varerommet for å finne verktøyet og utstyret man trenger, virker å være en gjenganger for mange håndverkere. Jobben må gjøres og ting skal flyttes fra A til B. Om man løfter riktig eller ikke, er ofte av mindre betydning.

Men løfter du feil hver eneste dag, øker du risikoen for at du over tid vil oppleve fysiske plager, slitasje på kroppen og i verste fall sykefravær. Og uansett hvor flinke tømrere er til å snekre og bygge innredninger, så er det ikke alltid ergonomien ivaretas når varebilinnredninger bygges.

Hvis det er mulig, bør du gjøre deler av varerommet tilgjengelig fra utsiden av varebilen ved hjelp av en skuffeløsning. Slike skuffer gjør det mulig for deg å trekke varene ut av bilen istedenfor at du skal krype inn i varerommet. Ikke minst blir det lettere å løfte verktøyet og utstyret på riktig måte, slik at du ikke belaster kroppen feil.

5. Husk at kvalitet koster

Det er kostbart å bygge en proff varebilinnredning på egen hånd. Det utstyret og de materialene som profesjonelle leverandører av varebilinnredninger benytter, er av høy kvalitet, men til gjengjeld også kostbart.

Skal du bygge en varebilinnredning av høy kvalitet selv, må du være forberedt på at gode løsninger koster. Ikke minst må du huske at selve installasjonen vil stjele verdifull tid du i stedet kunne benyttet ute på kundeoppdrag.

Ikke gå for billige løsninger og dårlige materialer, men invester de nødvendige kronene og den nødvendige tiden for å få en trygg, effektiv og ergonomisk hverdag.

Hold deg oppdatert med nyttige tips om varebilen: Abonnér på Loydsbloggen

Temaer: bilinnredning, varebilinnredning, bygge egen bilinnredning


Om Loydsbloggen

Loydsbloggen er kilde til kunnskap og inspirasjon for håndtverkere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen.

Besøk loydssystems.no for en bedre titt på produktene våre.

New Call-to-action

Siste innlegg