Dette må du betale i skatt på firmabilen

Av Eirik Lier 4. november 2021

Loyds-Amaraok-621x350-på-sanden

Det er flere faktorer som avgjør hva du må betale i skatt på firmabilen din, og det kan være en vanskelig jungel å navigere seg i. I denne artikkelen skal jeg prøve å gjøre skattereglene litt mer forståelige for deg som bruker firmabilen daglig i arbeidet.

Hvordan regner du ut hvor mye du må skatte av bilen?

Hovedregelen for beskatning av firmabil i 2021 er, i følge Skatteetaten, «30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 325 400 og 20 prosent av overskytende listepris». Dette betyr at om firmabilen din som ny kostet 350 000 kroner, betaler du 30 prosent av 325 400 og 20 prosent av de resterende 24 600 kronene.

Deretter finnes det noen unntak. Det er i hovedsak tre komponenter, og kombinasjoner av dem, som spiller inn på hvilke unntak du får på din bil:

  • Bilens alder
  • Hvor mange kilometer du kjører i forbindelse med arbeidet
  • Om bilen er en elbil

Disse unntakene påvirker hvor stor prosentandel av bilens listepris som ny du skal skatte av. Dersom bilen er en elbil, skal du for eksempel skatte av 60 % av bilens nypris.

Under kan du se den fulle oversikten over hvilke skattelettelser de forskjellige unntakene, og kombinasjoner av dem, gir deg:

(Kilde: Skatteetaten)

Det er viktig å merke seg at disse satsene kan justeres fra år til år, og det er lurt å sjekke hvilke endringer som er gjort når vi går inn i et nytt år.

Hva koster det å bruke bilen privat?

Ofte kan det være praktisk å ha tilgang til en bil med et stort varerom, for eksempel hvis man skal flytte eller bruke varebilen med vårt Smartfloor til camping. Det er lov å bruke yrkesbil til private formål, men det finnes egne skatteregler for denne typen bruk.

De som har tjenestebehov for varebil med grønne skilter i dag, kan velge mellom to beskatningsmetoder:

1. Sjablongberegning

Sjablongberegning gir deg friheten til å bruke varebilen så mye du vil på privaten. Du får et bunnfradrag på 50 % av prisen på varebilen (opp til 150.000 kroner). Det vil si at du skatter 30 % av halve beløpet bilen er verdt. Denne skatteregelen tar utgangspunkt i et bunnfradrag på maksimum 150.000 kroner. Med andre ord, hvis bilen er verdt mer enn 300.000 kroner, skal du alltid trekke av 150.000 kroner før du beregner 30 % skatt av listeprisen.

Denne skattemetoden passer for de som bruker varebilen mye til privat bruk.

2. Individuell beskatning

Den andre metoden som kan velges, er individuell beskatning. Det betyr at du betaler 3,40 kroner per kilometer du kjører privat. Dette er en metode som passer de som kjører varebilen minimalt i privat sammenheng.

For å føre antall kilometer bruker du elektronisk kjørebok i bilen. Denne fungerer som dokumentasjon for alle kilometer kjørt med varebilen. Med hensyn til personvern vil den elektroniske kjøreboken angi totalkjørte kilometer og trekke fra det du kjører i yrket. Dermed trenger du ikke å loggføre hvor du kjører privat. Differansen mellom totalkjørte og yrkeskjørte kilometer er det du må skatte av.

Skattereglene kan tilpasses den enkelte ansatte. Hvis du er i en bedrift der alle har firmabil, men det er veldig stor forskjell på hvem som bruker varebilen privat og ikke, kan noen benytte sjablongmetoden og andre benytte individuell beskatning. Det er arbeidsgiver som bestemmer hvilken metode som brukes.

Les mer om skattlegging av privat bruk av firmabilen her.

Husk at du må finne en bil du er fornøyd med

Du kan sikkert regne på hvilken bil du bør velge for å nyte best av skattefordeler til du blir blå, men til syvende og sist burde det å finne en varebil du vil være fornøyd med i flere år frem i tid være første prioritet. Mange bruker store deler av arbeidsdagen i varebilen, og det er derfor verdt å bruke både tid og penger på å finne den bilen som passer best for deg og ditt behov.

Her er noen tips til hva du burde vurdere når du skal kjøpe ny varebil:

  1. Sittekomfort: Noen dager skal du kjøre langt og sitte lenge stille i bilen. Da lønner det seg selvsagt å ha et bilsete som ikke er ubehagelig å sitte i over lenger tid. Tenk nøye gjennom hva du trenger for å sitte godt. Hvor mykt eller hardt skal setet være? Trenger du armlene som kan vippes opp og ned ved behov? Har du god nok plass til beina?

Tenk også på hvor mange seter du trenger. På markedet finnes det varebiler med to og tre seter. Skal du bruke bilen til en del privat kjøring kan det kanskje lønne seg å ha tre seter? Sjekk gjerne også hvor mye benplass passasjeren(e) har. De setter mest sannsynligvis pris på å kunne strekke litt på beina.

  1. Glass i skyvedør på høyre side: Varebiler er store og det er mye bil å ha kontroll på, når du i tillegg skal ha kontroll på all trafikken rundt deg. Kommer du litt skrått inn i et kryss kan plutselig blindsonen bli veldig stor om du da ser rett inn i skyvedøra. Å kjøpe en varebil med vindu i skyvedøra er en liten kostnad å ofre for trafikksikkerheten.

  2. Varerom med to skyvedører: I en travel arbeidsdag er alt som øker effektiviteten gull verdt. Enten du kjører med fullt varerom og trenger lett tilgang til den ene tingen som ligger innerst på venstre side eller bare skal slenge handleposer inn i varerommet før du klatrer inn i førersetet, vil skyvedører på begge sider av bilen kutte ned tidsbruken med verdifulle sekunder.

  3. Bilen som fremkomstmiddel: Her er det ekstra viktig at du vet hvor og hvordan bilen anvendes. Er det mye røft terreng og dårlig vei, vil du ha helt andre behov enn om varebilen kun skal brukes over korte strekninger i et bymiljø.

En bybil som kjører kortere strekninger har den fordelen at de gjerne kan være mindre og kanskje gå på strøm. Med en varebil som skal beherske lange strekninger er man gjerne avhengig av rekkevidden til en fossil bil. I utfordrende terreng vil det være en fordel med 4-hjulstrekk.

  1. Innredningsmuligheter: Etter du har hatt en varebil en stund, har du gjerne funnet et system som fungerer for deg. Når du skal se på ny varebil er det viktig å se for seg innredningsmulighetene varerommet åpner for. Kanskje burde du tenke på nye løsninger som effektiviserer arbeidet enda mer?

Våre Smartfloor finnes i spesialtilpassede versjoner til de fleste varebilene på markedet. I tillegg kan de i stor grad modifiseres etter ditt behov, for å gjøre oppbevaring av verktøy og utstyr trygt og effektivt.

Last gjerne ned varebilguiden vår, som gir deg mer informasjon om varebilens roller og andre faktorer du bør vurdere før du kjøper ny bil.

Gratis e-bok:  Slik planlegger du kjøp av varebil   LAST NED »

Temaer: Økonomi


Eirik Lier's photo

Av: Eirik Lier

Eirik er markedsdirektør og har vært med å skape innovative løsninger til flere bransjer, som for eksempel Smartfloor og Paxster. Han er ingeniør og videreutdannet ved Sjøkrigsskolen.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon for eiere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen. På Loydsbloggen blogger vi en gang i uka. Følg oss gjerne!

Besøk www.loyds.no

New Call-to-action

Siste innlegg