Vet du dette om finansiering og leasing av bilinnredning?

Av Eirik Lier 11. august 2020

4 biler NY

En sentral del av et varebilkjøp handler om hvordan denne skal finansieres. En ny varebil kan fort bli dyr, og ikke alle har anledning til å betale hele kjøpesummen på stedet. Da er leasing et godt alternativ, både av bil og tilbehør. For en oppstartsbedrift kan dette være helt avgjørende for lønnsom drift.

Hva er leasing?

Varebilen er ofte det viktigste verktøyet man har som håndverker. Å kjøpe varebil, enten til deg selv eller ansatte, er derfor en viktig investering der mange hensyn skal tas. 

Til forskjell fra å kjøpe bilen, betyr leasing at du heller "leier" den for en bestemt tidsperiode før du leverer den tilbake. Prisen på leasingen beregnes med utgangspunkt i flere faktorer, men kan enkelt forklares med at du betaler det bilen synker i verdi fra den dagen du overtar den og frem til leasingavtalens ende.

Leasing-Van-Calculate

Dette koster leasing

Leasing er forbundet med en månedlig kostnad. Hvis du skal lease en varebil eller en bilinnredning gjenspeiles den endelige prisen av blant annet:

 • Bilens totalpris inkludert utstyr, herunder også innredning og lignende.
 • Innskuddet du betaler når du inngår leasingavtalen. Dette engangsbeløpet er et forskudd på leien, og utgjør normalt 10% av kjøpesummen. Hvis du betaler et høyere innskudd vil månedsprisen bli lavere. Får du en avtale uten innskudd blir prisen per måned selvfølgelig også høyere.
 • Kjørelengden det forventes at du vil få med bilen. Mye kjøring betyr mer slitasje og tapt verdi på bilen. Månedsleien blir høyere jo mer du skal være bak rattet. Men husk å være ærlig på hvor langt du kommer til å kjøre, det kan bli dyrt hvis du må betale for overkjørte kilometer.
 • Restverdi etter endt leasingperiode. Restverdien er en tenkt verdi som forhandleren ser for seg at bilen har når den leveres tilbake. Differansen mellom denne verdien og innskuddet er grunnlaget for månedsleien. Verdien på varebiler skrives ofte ned til null etter endt leasingperiode, og normalt kan du kjøpe ut bilen for to månedsleier.

Ta testen: Hvilken bilinnredning passer best for deg?

Hvorfor skal du lease varebilen og bilinnredningen?

Leasing er blitt en svært populær måte å finansiere varebil og innredning på. Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Kostnadene fordeles jevnt over den perioden utstyret benyttes, og skaper grunnlag for inntjening.

NO_lease smartfloor_annsofi forteller om fordeler.prproj

Fordeler ved leasing:

 • Økt handlekraft
  Leasing gir opp til 100% finansiering og frigjør kapital.
 • Enklere økonomistyring
  Faste månedsutgifter. Gir enklere budsjettering og regnskapsføring.
 • Økt konkurranseevne
  Leasing gir full bruksrett, tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.
 • Skattefordel
  Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.

Leasing kan være et fornuftig valg dersom du har et klart bilde på hvor lenge du skal beholde bilen, og har gjort grundige vurderinger av hvilken type bil du faktisk trenger.

Les også: Fordeler og ulemper ved leasing av firmabil

caddy4x-med-pil-till-slide-galleryBAKLÅDA-SIDOLÅDA

Alt kan leases!

Faste kostnader er forutsigbart og trygt, så hvorfor ikke sørge for at leasingavtalen omfatter alt utstyret du trenger?

En varebil vil som oftest bli utsatt for tøffe tak. Det betyr at dersom du velger leasing må du sørge for at du og forhandler har definert hva normal slitasje betyr før dere skriver under leasingkontrakten. Da slipper dere misforståelser og uhyggelige overraskelser. 

Vi vil absolutt anbefale at du gjør valg som sørger for at varebilen blir godt rustet for daglig bruk over lang tid. Eksempler er å utstyre bilen med komplett kledningspakke og tilpasset bilinnredning. Med andre ord ønsker du å minimere sjansene for at du plutselig blir møtt med uventede kostnader når du leverer bilen tilbake til forhandler.

Se mer: Du kan lease Smartfloor her

Et siste tips er å rådføre seg med en forhandler hvis du er usikker. Sammen kan dere se på ditt bilbehov og finne det riktige finansieringsvalget for deg.

Hvis du for eksempel lurer på hva slags innredning som passer for ditt bruk har vi laget en test som kan hjelpe deg godt på vei: 

Hvilken innredning passer best for deg?  TA TESTEN 

Temaer: Leasing, bilinnredning, Smartfloor, Varebil


Eirik Lier's photo

Av: Eirik Lier

Eirik er markedsdirektør og har vært med å skape innovative løsninger til flere bransjer, som for eksempel Smartfloor og Paxster. Han er ingeniør og videreutdannet ved Sjøkrigsskolen.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Kommentarer

Om Loydsbloggen

Loydsbloggen skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon for eiere og brukere av varebil. Vi tar opp temaer som er viktige for deg som håndverker, varetransportør eller annen bruker av varebil. Du vil finne nyttig innhold om hva du må tenke på ved kjøp og bruk, og nyttige tips for forbedring av varebilhverdagen. På Loydsbloggen blogger vi en gang i uka. Følg oss gjerne!

Besøk www.loyds.no

New Call-to-action

Siste innlegg